Validering en kennisdeling

Patiëntwaarde is meer dan zorgkwaliteit

VBHC gaat om het verhogen van de waarde voor de patiënt. Die waarde ligt lang niet altijd in de kwaliteit van de geboden zorg. De plezierige ontvangst, korte wachttijd en begripvolle zorgmedewerkers zijn minstens net zo belangrijk. Dit vraagt een cultuuromslag.

Hester Vermeulen: CAPPUCCINO helpt bij patiëntparticipatie

Het perspectief van de patiënt komt steeds centraler te staan. Toch bestaat er geen uniforme stuurindicator waarmee een raad van bestuur een betrouwbare indruk kan krijgen van de mate waarin en manier waarop er sprake is van patiënt- en familieparticipatie binnen het eigen ziekenhuis of afdelingen daarvan.

Jan Kremer: ‘Wat goede zorg is, staat niet in de sterren’

Jan Kremer is een kritische volger van VBHC. Uitkomsten en indicatoren zijn volgens hem prima als brandstof voor leren, maar het moeten geen starre doelen of afrekeninstrumenten worden.
Organisatie

‘Patiëntervaring bepalend voor succes zorginstelling’

Ervaring speelt een sleutelrol bij de keuzes die patiënten maken. Zorginstellingen moeten meer op ervaring inspelen, willen ze succesvol zijn. Deze oproep komt voort uit een verkenning van The Beryl Institute van wat mensen verstaan onder het begrip patiëntervaring en hoe belangrijk ervaring voor hen is.

Coöperatief kwaliteitsproject vermindert wachttijd ggz

De wachttijd tot de eerste afspraak bij een ggz-instelling nam met een kwart af en het aantal cliënten dat de eerste afspraak niet nakwam, is gedaald met ruim een derde. Deze forse verbeteringen zijn behaald nadat vijftien individuele publieke voorzieningen in de kinder-, volwassenen- en ouderenpsychiatrie die vallen onder de East London NHS Foundation (ELFT) binnen een gezamenlijk kwaliteitsproject aan hun lokale problemen gingen werken

Internationale standaard PROMs knie- en heupartrose bruikbaar

De internationale standaard van het International Consortium for Health Outcomes Measurement voor het meten van PROMs van knie- en heupoperaties is in de praktijk bruikbaar, maar daarvoor is wel extra personeel en ICT-ondersteuning nodig. Daarbij kunnen de vragenlijsten meer to-the-point. Patiënten vullen de enquêtes het liefst in op papier. Dat blijkt uit een implementatie-onderzoek in twee Australische ziekenhuizen.

Prangende vraagstukken in de verpleeghuiszorg

De verpleeghuissector heeft behoefte aan een onderbouwing van handelingswijzen, zodat betere kwaliteit van leven en zorg kan worden gerealiseerd. Het kennisprogramma Waardigheid en trots richtte zich hierop. Voor het kennisprogramma is in kaart gebracht welke vraagstukken binnen de verpleeghuizen leven die verdere onderbouwing of verdiepend onderzoek behoeven.

‘Specialisatie en fragmentatie staan zorgkwaliteit in de weg’

Kwaliteitsindicatoren zijn van een middel een doel geworden. Het wordt tijd om terug te gaan naar de bedoeling: het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Verschillen in bestraling bij borstkanker tussen ziekenhuizen

Door gerichte inzet van bestraling kunnen bijwerkingen bij een borstkankerbehandeling steeds vaker worden beperkt. Aanbevelingen voor het minder vaak inzetten van een extra dosis bestraling op de plek waar de tumor is verwijderd, genaamd boost-bestraling, zijn echter niet overal even snel ingevoerd. Onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente geeft inzicht in verschillen en oorzaken van deze variatie.

Zorgladder gratis beschikbaar voor alle ziekenhuizen

Wilt u ook een goed gesprek kunnen voeren met uw patiënt over de best passende zorg? Sluit u dan aan bij Zorgladder. Dat kan dit jaar nog gratis.