Validering en kennisdeling

Santeon ziekenhuizen verbeteren behandeling IBD

Santeon ziekenhuizen zorgen voor betere behandeling van IBD

De Santeon ziekenhuizen hebben de behandeling van chronisch inflammatoire darmaandoeningen gestroomlijnd en op onderdelen verbeterd.
uitkomstensets, programma uitkomstgerichte zorg, vbhc, uitkomstgerichte zorg, waardegedreven zorg, samen beslissen,

Onderzoek: kwaliteitsregistraties leiden tot verbeterprojecten in ziekenhuizen

De uitkomstinformatie uit kwaliteitsregistraties heeft tot veel verbeterprojecten geleid in de ziekenhuizen die ze gebruiken. Artsen in die ziekenhuizen gebruiken de informatie om hun resultaten in beeld te brengen. "Uitkomstinformatie is een essentieel onderdeel van kwaliteitsverbetering in de zorg", concludeert SKR (Samenwerkende Kwaliteitsregistraties) na onderzoek.
Patiëntperspectief

Patiënten gaan beter gevoed operatie in door verpleegkundig advies

Patiënten gaan beter gevoed een operatie in als ze gericht advies van verpleegkundigen krijgen. Hierdoor blijven patiënten korter nuchter voor een operatie en hebben zij minder honger, dorst en hoofdpijn. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Harm van Noort van het Radboudumc.

‘Wetgeving kwaliteitsregistraties biedt alle partijen duidelijkheid’

De aankomende wet kwaliteitsregistraties zorg moet het verwerken van persoonsgegevens gemakkelijker en veiliger maken. Organisaties die zich hiermee bezighouden, zouden graag het BSN gebruiken om data te kunnen koppelen.

Nieuw kennisplatform voor uitkomstgerichte zorg van start

Voor zorgprofessionals die online willen leren en samenwerken, is het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg gelanceerd. Op de website staan concrete handvatten om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg.

Portret Nederlands Hart Netwerk: hoe samenwerking het wint van territoriumdrang

Eind april won het Nederlands Hart Netwerk (NHN) de Value Based Health Care prize 2018. Tijd voor een portret van dit domein overschrijdende initiatief, dat niet zonder slag of stoot van de grond kwam

Laat VBHC ook aan de patiënt ten goede komen

Patiëntenfederatie Nederland zet zich sinds jaar en dag in voor betere zorg, betaalbare zorg en inzicht in de kwaliteit van de zorg. Om dit te bereiken is bijvoorbeeld een goed gesprek in de spreekkamer over de beste passende zorg tussen arts en patiënt cruciaal. Dit noemen we Samen Beslissen.

VBHC Prize 2018 naar Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk is de winnaar van de vijfde VBHC Prize.