Thema’s

Organisatie

Om te starten met Value Based Healthcare is het nodig eerst de zorg te organiseren rond de medische toestand van de patiënt. Alle betrokken zorgprofessionals praten rond één aandoening over het meten en verbeteren van de juiste uitkomsten.

Meten van uitkomsten en kosten

Hoe beleeft de patiënt de geleverde zorg?  De kern van kwaliteitsverbetering zit  in een lerende houding en frequente terugkoppeling van uitkomsten aan de directe zorgprofessionals. De patiënt en niet het proces staat centraal.

Financiering

Om de kosten te drukken is inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden.

Geïntegreerde zorg

Samenwerking tussen deze zorgverleners loopt niet altijd optimaal.  Echte patiëntgerichtheid vereist meer en betere samenwerking, binnen organisaties, maar ook over de schotten heen.

Validering / kennisdeling

Transparant zijn over uitkomsten van zorg is het vertrekpunt voor verdere verbetering van de zorg. Door binnen en buiten de regio resultaten te delen kan per aandoening gewerkt worden aan verdere verbetering van kwaliteit en kostenreductie en verminderen van versnippering.

ICT

De rol van ICT binnen VBHC. Standaardisering van gegevens is nodig om uitwisseling en vergelijking mogelijk te maken. De gegevens van patiënten en cliënten moeten bovendien altijd en overal beschikbaar zijn.

Patiëntperspectief

In het VBHC-model van Porter is weinig plaats voor het perspectief van de patiënt. In Nederland is dit wel prominent aanwezig. Vandaar dat dit thema niet mag ontbreken op Qruxx.