ICT

Nieuws

Actieplan voor invoering e-health

Om waardegedreven zorg mogelijk te maken, werken steeds meer zorgorganisaties in een netwerk met elkaar en met hun cliënten of patiënten. E-health is een b ...
0

Achtergrond

Blogs

Video