Validering / kennisdeling

Voorloper: keuzehulpen helpen bij samen beslissen in de eerste lijn

Onder regie van PATIENT+ zijn al tientallen keuzehulpen ontwikkeld om samen beslissen te ondersteunen bij behandeling door de medisch specialist. Deze keuze ...
0

Nieuws

Praatplaat over nierfalen helpt bij het maken van keuze voor behandeling

Samenwerkingsverband mProve heeft een praatplaat ontwikkeld over de werking van de nieren en nierfalen. Die is bedoeld als visuele ondersteuning tijdens he ...
0

SOLK-patiënten hebben baat bij zelfhulpprogramma's

Zelfhulpbehandelingen verminderen de klachten van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en zorgen ervoor dat hun kwali ...
0

Achtergrond

Wetenschappelijk

Video