Validering / kennisdeling

VBHC: het spanningsveld tussen wetenschap en implementatie

Directe implementatie van veranderingen geeft zorgverleners energie. Maar wetenschap kost echter tijd. En als veranderingen al zijn doorgevoerd, is een wete ...
0

Nieuws

Modulaire zorgverlening kan afstemming verbeteren

Als er meerdere professionals en/of organisaties betrokken zijn bij de zorgverlening van een patiënt, dan is onderlinge afstemming en samenwerking van groot ...
0

VBHC in Nederlandse ziekenhuizen: geen blauwdruk, wel handvaten

Spreek met twaalf verschillende bestuurders, managers of medisch specialisten over waardegedreven zorg, en je voert twaalf keer een volledig ander gesprek. ...
0

Achtergrond

Video