Validering / kennisdeling

'Plan B nodig voor oudere patiënt met alvleesklierkanker'

Patiënten met alvleesklierkanker die ouder zijn dan 70 jaar krijgen minder vaak een operatie. Voor de kwetsbare patiënten die geen operatie aan kunnen, bie ...
0

Nieuws

Zorgstandaard ADHD geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

Sinds 4 februari is de zorgstandaard ADHD beschikbaar. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de organisaties die betrokken zijn bij ...
0

‘Stop niet te snel met behandelen bij uitgezaaide darmkanker’

Patiënten met uitgezaaide darmkanker hebben er profijt van als zij een ‘onderhoudsdosis’ met levensverlengende medicatie blijven gebruiken.
0

Achtergrond

Wetenschappelijk

Video