Validering / kennisdeling

Trombosestichting start onderzoek relatie corona en trombose

Veel covid-19 patiënten die op de IC liggen, ontwikkelen veneuze trombose en longembolieën. Het gaat om zeker een derde van alle patiënten. Dit blijkt uit verzamelde data van de Nederlandse ziekenhuizen.

De patiënten die longembolieën ontwikkelen, hebben een slechtere prognose en lijken vaker te overlijden. Vanwege de vele tromboses worden patiënten met een hogere dosis antistollingsmiddel behandeld in de hoop de prognose te verbeteren.

Behandeling

Het is nog niet duidelijk of patiënten trombose ontwikkelen doordat zij stilliggen op de IC met een infectie, of dat het coronavirus zelf meer trombose veroorzaakt. Ook is nog niet duidelijk welke behandeling het beste is, en of het toedienen van meer antistollingsmiddelen ook een betere uitkomst geeft.

Subsidie

De Trombosestichting heeft daarom het initiatief genomen tot het subsidiëren van onderzoek naar de relatie tussen het coronavirus, de ziekte COVID-19 en trombose. Het gaat erom deze patiënten een betere prognose te bieden. Onder leiding van dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog aan het Erasmus MC, voeren meerdere UMC’s en grote perifere ziekenhuizen in Nederland samen een onderzoek uit

 

 

Reacties