Financiering

Tumorspecifieke meetmodellen moeten kwaliteit en kosten zichtbaar maken

Zichtbaar en meetbaar maken van kwaliteit in relatie tot de kosten van zorg is een belangrijke stap om te komen tot waardegedreven zorg in oncologienetwerken. Daarvoor worden tumorspecifieke meetmodellen ontwikkeld in verschillende proeftuinen.

Regionale Oncologienetwerken wil met de modellen kunnen op kwaliteit in relatie tot kosten. Ze moeten geschikt zijn om landelijk te implementeren en gebruikt kunnen worden om te benchmarken.

Kwaliteit en kosten

De meetmodellen bevatten indicatoren voor zowel kwaliteit als kosten. Indicatoren voor kwaliteit zijn klinische uitkomsten die ertoe doen voor de patiënt en procesmaten. Kosten meten kan op verschillende manieren: uitgaande van de investeringen van de individuele ziekenhuizen (verrichtingen) of van de maatschappelijke behandelkosten (declaraties).

Bestaande data

Voor verschillende tumorsoorten komen passende meetmodellen. Die gebruiken uitsluitend data gebruikt die toch al worden vastgelegd. Dat kan zijn bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in de Nederlandse Kanker Registratie. Of indiverse kwaliteitsregistraties die worden verzameld door DHD (Dutch Hospital Data). Hierdoor neemt de registratielast voor zorgverleners niet toe.

Gedeeltelijke koppeling

IKNL en DHD testen al een gedeeltelijke koppeling tussen kwaliteits- en kostenindicatoren voor bepaalde tumorsoorten. Daar sluit het project zoveel mogelijk bij aan. De projectteams van de proeftuinen werken op dit moment aan het bepalen van tumorspecifieke meetdoelen voor zowel kwaliteit als kosten.

Concrete vraag

Een volgende stap, waarschijnlijk in het najaar, is om samen met de projectleiders van de proeftuinen te overleggen met IKNL en DHD over hun visie. Daarnaast over de concrete vraag welke data zij kunnen en mogen leveren. Vervolgens wordt ieder tumorspecifiek meetmodel vastgesteld en getest in de desbetreffende proeftuin.

 

Reacties