Uitkomstgerichte zorg geeft patiënt een stem

Uitkomstgerichte Zorg gaat ons zorgsysteem kantelen. De waarde van de zorg voor de patiënt komt centraal te staan en de patiënt krijgt waar mogelijk de regie. Door de patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie maakt de gevolgen van een behandeling voor de kwaliteit van leven inzichtelijk. En stelt patiënten en zorgverleners in staat om daar het gesprek over aan te gaan. PROMs en PREMs zijn hierbij onmisbaar.

In het eerste Q-dossier vindt u alles over PROMs en PREMs. Uitkomstgerichte zorg staat voor een visie die kan worden gezien als onderdeel of opvolger van waardegedreven zorg of value based healthcare.

Een hele nieuwe business zo lijkt het wel, waar de kwaliteitsmedewerkers, beleidsmakers en bestuurders van zorginstellingen meestal wel een idee over hebben en druk mee zijn. Voor de meeste zorgmedewerkers op de werkvloer, zowel de medisch specialisten als bijvoorbeeld verpleegkundigen, is het nog vaak een ver van hun bed show.

Toch, of misschien juist daarom, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 70 miljoen euro in uitkomstgerichte zorg. Dit gebeurt in het Programma Uitkomstgerichte zorg in samenwerking met partners uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022.

Er zijn in dit programma vier lijnen geformuleerd:

  1. Meer inzicht in uitkomsten
  2. Meer samen beslissen
  3. Meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  4. Betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie.

Traditionele behandeling

PROMs en PREMs maken het mogelijk uitkomstinformatie te verzamelen en er inzicht in te krijgen. Sandra Beurskens, hoogleraar doelgericht meten in de dagelijkse zorg:  “Wat je meet, moet in de spreekkamer zin hebben. Vergelijk het met labuitslagen, een MRI of CT. Een zorgprofessional heeft een doel met dergelijke onderzoeken. De resultaten zijn nodig om een beslissing te nemen. Bij een PROM moet dat hetzelfde werken. Een specialist vraagt zich van tevoren af welke labuitslagen hij nodig heeft om een beslissing te nemen. Hij zou zich ook moeten afvragen welke PROM hij nodig heeft voor het klinisch redeneerproces.”

Het gebruik van uitkomsten kan dus helpen om inzicht te geven aan zowel patiënten als zorgverleners. Bovendien ondersteunt het om gezamenlijk besluiten te nemen over behandeling. Daarbij kan niet behandelen soms ook een goede optie zijn.

Klinische indicatoren

De medisch specialistische zorg is nog niet ingericht op het gebruik van PROMs en PREMs. Medisch specialisten zijn opgeleid om te beslissen en te handelen vanuit klinische indicatoren. Na diagnostisering volgde traditioneel gezien behandeling op grond van richtlijnen die zijn opgesteld door de wetenschappelijke verenigingen. Met gestructureerde informatie over kwaliteit van leven is hier een dimensie aan toe te voegen die differentiatie aanbrengt in de geboden zorg.

Geen toegevoegde waarde

Er moet echter nog veel gebeuren om informatie over het functioneren van de patiënt en zijn kwaliteit van leven gestructureerd in te zetten in het behandelproces. Het begint al bij de keuze voor een geschikte vragenlijst. Weinig PROMs zijn geschikt voor gebruik in de praktijk. De meeste vragenlijsten zijn ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek en hebben geen toegevoegde waarde voor het individuele behandelproces, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse orthopeden nu ook ervaren.

Daarnaast is er het vraagstuk van generieke en diagnosespecifieke PROMs. PROMIS, aangevuld met diagnosespecifieke vragen zou een oplossing kunnen zijn, maar is er nog niet helemaal klaar voor om grootschalig uitgerold te worden.

Fysiotherapeuten maken gebruik van geïndividualiseerde PROMs waarbij elke patiënt zijn eigen problemen selecteert, een voorbeeld is de Patiënt Specifieke Goalsetting Methode (PSG). Of deze werkwijze ook passend is voor medisch specialistische zorg moet nog blijken.

Hulpmiddel

PROMs en PREMs moeten vooral een hulpmiddelen zijn die direct wat opleveren voor de zorgverlener en patiënt. Daarmee wordt het niet een extra administratieve handeling, maar maakt het het gesprek in de spreekkamer en uiteindelijk de behandeling efficiënter en effectiever.

 

 

 

 

Reacties

Comments

  1. Begrijp werkelijk niet , waarom dit medisch establishment nog steeds geen steek verder is gekomen in het denken over ziekte en behandelen . Juist op dit onderwerp wordt de patiënt als proefkonijn gebruikt om te zien of behandeling a. Binnen de statische lijntjes loopt. International houden de wetenschappers elkaar onder invloed van de farmaceutische industrie in het denkbeeld dat iets mogelijk effect heeft met middel a,b,c . In de publieke medische media wordt van tijd tot tijd weer iets losgelaten
    Dat patiënt A. Na 5 jaar nog in leven is. In tussen praten, vergaderen we ons suf , over nieuwe kwaliteit denken, uitkomstgerichte zorg , q,dossier,enz, enz. Na 80 jaar kanker onderzoek en vele miljarden verder . Is de farmaceutische industrie nog steeds de kwaliteit voor de patiënt. Niets meer, niets minder . Acute zorg daargelaten . Oncologie rekken en er bijblijven devies .