Patiëntperspectief

Verbeterverhaal: dashboard ondersteunt samen beslissen

Wat zijn de uitkomsten van mijn behandeling op aspecten die er voor mij het meest toe doen en hoe gaat het vergeleken met anderen? Het antwoord op deze vragen staat in de spreekkamer in het Erasmus MC op een dashboard voor patiënt en behandelaar. Dat ondersteunt hen bij de bespreking van uitkomsten en keuzes.

Dit is het zestiende en laatste verbeterverhaal dat op Qruxx verschijnt. Naar het overzicht

Bij de terugkoppeling wordt informatie op patiëntniveau afgezet tegen informatie van vergelijkbare patiënten en waar mogelijk in de tijd. Zo’n dashboard
is inmiddels voor tien behandelteams klaar voor gebruik. Vier behandelteams experimenteren met het gebruik ervan: blaaskanker, CVA, Familiaire Hypercholesterolemie en hersentumoren.

Toegevoegde waarde

Zorgverleners zien de toegevoegde waarde van het dashboard. Het brengt prioritering aan in het consult. En faciliteert bij de detectie van problemen die anders wellicht over het hoofd zouden worden gezien.

Naar het hele verbeterverhaal

———————————————————————————————

Op Qruxx staan vijf e-leanings over samen beslissen.  De e-learnings zijn in de afgelopen jaren door NFK  ontwikkeld in samenwerking met veel andere betrokkenen uit de praktijk. Naast een inleidende module zijn er modules over samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden en in de palliatieve zorg, de toepassing van uitkomstinformatie bij samen beslissen en ondersteunen bij samen beslissen.

Reacties