Verbeterverhaal: MDO nieuwe stijl bevordert samen beslissen

Wilma Savelberg, stafadviseur Patiëntenparticipatie Maastricht UMC+, promoveerde op het onderwerp samen Beslissen. Zij ontdekte tijdens haar onderzoek in de borstkankerzorglijn dat er een basis voor samen beslissen ligt in het multidisciplinair overleg (MDO).

Dit is de zesde van zestien verbeterverhalen die op Qruxx verschijnen. Naar het overzicht

Hierin wordt niet meer één behandelplan vastgesteld, maar meerdere behandelopties. Dit nodigt uit tot dialoog met de patiënt én beter gebruik van de keuzehulp die voor borstkankerpatiënten is ontwikkeld.

“Het MDO nieuwe stijl werkt goed”, constateert Savelberg. “Dezorgverleners binnen het team ervaren het als
bijzonder prettig. Zo ontstond het idee om dit ook bij andere (oncologie)teams in te voeren.”

“Aanvankelijk dachten we de borstkankeraanpak één-op-één te kopiëren naar de andere zorglijnen binnen de
oncologie. Dat bleek helaas een te simplistische gedachte.

Lees hier het hele verbeterverhaal

 

 

 

 

Reacties