Meten van uitkomsten en kosten

Alan Ralston: ‘Geef professionals keuze in indicatoren’

ROM kan een prima middel zijn om zorgkwaliteit in de GGZ te verbeteren, maar dan moet er geen enorme hoeveelheid indicatoren over professionals worden uitgestort.

Dit zegt Alan Ralston,, psychiater, filosoof, en Medisch Hoofd Afdeling Acute en Intensieve Zorg van het UMC Utrecht . Ralston: “ROM kan prima doelen dienen en dan met name in het primaire behandelproces. We weten ook dat er kritiek is geweest als de ROM werd ingezet op andere niveaus. omdat er dan problemen zouden zijn met de wetenschappelijke kant en de privacy.”

Belangrijke les

Ralston was betrokken bij Ontregel de Zorg. Daar heeft hij een belangrijke les geleerd. “Er zijn veel goede ideeën om kwaliteit inzichtelijk te maken en te verbeteren.  Die worden dan centraal in het land bedacht, waarna een set indicatoren volgt die breed wordt geïmplementeerd. Wat we daarbij vergeten, is die te borgen en vorm te geven in het primaire proces. Er komen dus allerlei kwaliteitsinitiatieven op professionals af die samen een  hoge administratielast veroorzaken. Professionals willen graag leren en verbeteren. Ze moeten dan wel de ruimte hebben om instrumenten te kiezen die aansluiten bij hun praktijk.  Geef ze keuzevrijheid en geen opgelegde stapel. Ze kunnen dan samen met de cliënten en zijn naasten kiezen welke indicatoren ze inzetten om de kwaliteit te verbeteren.”

Lees ook:
Alan Ralston: VBHC en de vergeten letter