Patiëntperspectief

Barbara van Leeuwen: ‘Oudere patiënten voelen zich gezien en gehoord’

In het UMCG wordt bij oudere oncologiepatiënten de tijd genomen om de patiënt te leren kennen. In het MDO voor deze patiënten speelt niet alleen het technische, maar ook het persoonlijke verhaal een rol.

Oncologisch chirurg Barbara van Leeuwen vindt het belangrijk om samen met patiënten en hun familie te beslissen wat de beste behandeling voor een bepaalde patiënt is. Een verpleegkundige neemt de tijd voor een uitgebreid gesprek. En brengt de verzamelde informatie in in het MDO. Vervolgens worden meerdere behandelopties bepaald, die aan de patiënt en de familie voorgelegd worden.

Van Leeuwen: “Hierdoor voelen patiënten zich gezien en gehoord als mens. In 20 tot 30 procent van de gevallen wijkt de gekozen behandeling af van de behandeling die we alleen op grond van medische informatie genomen zouden hebben.”

Meer over het onco-geriatrisch MDO is te vinden in hoofdstuk 4 van het boek Gepersonaliseerde Medische Zorg van Jan Hazelzet en Nico van Weert.