Geïntegreerde zorg

Henk Nies, Vilans: ‘Haal zorg uit silo’s’

Als we zorg in silo's blijven aanbieden en niet naar de mens als geheel kijken, kunnen we geen optimale zorg aanbieden. Dit zegt Henk Nies, lid raad van bestuur Vilans.

Met integrated care  is het volgens hem mogelijk om zorg rond en met een patiënt zo te organiseren, dat die een zo optimaal mogelijk leven kan leiden.

Samenwerking

Als de silo’s in de zorg in stand blijven, is dat niet mogelijk. Hij ziet steeds meer samenwerking op de domeinen gezondheidszorg, welzijn en huisvesting.

De International Foundation of Integrated Care (IFIC) presenteert samen met RIVM en Vilans achttiende editie van de internationale conferentie ‘Value for People and Populations: Investing in Integrated Care’. De conferentie wordt van 23 t/m 25 mei gehouden in het NBC Congres Centrum in Utrecht.