Meten van uitkomsten en kosten

Rob Tollenaar: ‘Niet afrekenen maar leren’

DICA meet inmiddels voor 23 aandoeningen de kwaliteit van zorg en geeft de cijfers terug aan de zorgverleners. Rob Tollenaar, een van de initiatiefnemers en tevens chirurg in het LUMC, benadrukt dat de cijfers niet gebruikt moeten worden om ermee af te rekenen.

Hij zegt dit in een video-interview tijdens de startbijeenkomst van Akwa.

Veel variatie

Tollenaar:  “Als je de uitkomstinformatie op een betrouwbare manier teruggeeft aan de zorgverleners, zie je dat ze aan de slag gaan met de kwaliteit. Je ziet dan in eerste instantie veel variatie tussen ziekenhuizen. Die neemt af in de richting van de beste. Daardoor hebben we voor veel aandoeningen waar we mee werken de kwaliteit kunnen verbeteren.”

Krachtige prikkels

In de GGZ is het volgens Tollenaar belangrijk de ROMs niet te gebruiken om af te rekenen, maar om met elkaar te leren.”Dan zijn het hele krachtige prikkels om te verbeteren. Prestatie-indicatoren bieden een schat aan informatie.  De GGZ heeft al ervaring met uitkomstmetingen, maar er was een bekostigingssysteem aan verbonden. Wij hebben dat gescheiden kunnen houden en dat is heel belangrijk.”

Flinke besparing

Toch ziet hij wel een positief effect op de kosten. ‘Doordat je een  behandeling verbetert, nemen de kosten af. Bijvoorbeeld bij darmkanker is het aantal complicaties met 25 procent gedaald en dat geeft een flinke besparing.”