Meten van uitkomsten en kosten

Roelf Scholma: ‘Familie betrekken bij ROM in GGZ’

Familieleden worden te weinig betrokken bij het formuleren van ROMs voor de GGZ, aldus Roelf Scholma, voorzitter van de Kamer van Familieraden.

Hij zegt dit tijdens een interview op de startbijeenkomst van Akwa.

Informatie terugleveren

Schoelma: “De triadewerking cliënt-behandelaar-familie werkt nog niet goed. Wij moeten de informatie altijd  terugkrijgen van onze verwanten, maar we kunnen ook informatie terugleveren die van belang is voor de ROM.”

Informatieve rol

Hij pleit ervoor de familie een informatieve rol te geven in de behandeling. “Wij kennen ons familielid als geen ander. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lezen van nonverbale communicatie. Als familielid kun je een behandelaar precies vertellen wat het betekent als iemand op een bepaalde manier reageert.”