Geïntegreerde zorg

‘Verplaatsen naar de eerste lijn doe je samen’

Chris Sonneveld, manager Afdeling Beleid en Belangenbehartiging LHV, ziet ook voor de eerste lijn wel mogelijkheden op het gebied van value based healthcare. "We hebben als huisartsen geen afgebakende ziektebeelden, toch is het wel degelijk een onderwerp."

Dit zegt hij tijdens een interview op het congres VBHC in de praktijk.  “De gemiddelde huisarts heeft niet veel grote aantallen van specifieke ziektebeelden, zoals een medisch specialist. Toch ben ik wel benieuwd wat er in de tweede lijn allemaal gebeurt op het gebied van value based healthcare.”

Generalist

Sonneveld: “De huisarts is een generalist die goed zijn weg moet vinden naar de verschillende specialisten. Superspecialisatie is niet iets voor de huisarts. Die moet zo dicht mogelijk bij de burger staan. Zorg verplaatsen naar de eerste lijn doen je samen met de tweede lijn. Professionals in de eerste en tweede lijn moeten in gesprek zijn over wie welke zorg precies levert en wat voor de patiënt het beste is.”