Geïntegreerde zorg

Vilans onderzoekt rol van waarden bij integrale zorg

Waarden vormen een gezamenlijk vertrekpunt voor de ontwikkeling en verbetering van integrale zorg. Onderzoekers van Vilans hebben 23 onderliggende waarden van integrale zorg ontwikkeld en gedefinieerd.

De uitkomsten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Integrated Care. In een volgende stap gaat een panel van 33 experts uit 13 landen de waarden testen en aanscherpen. De uitkomsten worden toegepast in de praktijk.

Vertrekpunt

De set van 23 waarden kan een gezamenlijk vertrekpunt vormen voor de ontwikkeling en verbetering van integrale zorg. Ook kunnen ze helpen bij het verklaren en duiden van gedrag in integrale samenwerking. Zijn de waarden van de belangrijkste betrokken bijvoorbeeld gedeeld of juist verschillend? Tot slot zouden ze een kader kunnen vormen voor governance en sturing in integrale zorg.

 

Reacties