Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voorloper: Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming patiënten met PAV

De eerste stap voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is looptherapie met leefstijlbegeleiding. Of het werkt, moet blijken uit prognostische profielen op basis van uitkomsten.

Wat houdt het project in?

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is vaatvernauwing in de beenslagaders door slagaderverkalking, met claudicatio intermittens (ofwel etalagebenen) als meest voorkomende symptomatische uiting. De eerste stap in de behandeling van mensen met PAV betreft gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding.

Het doel van dit project is het optimaliseren van deze behandeling door patiënt en fysiotherapeut keuzeruimte te bieden in het behandeltraject. Dit gaan we doen door de ontwikkeling en implementatie van een tool die een individuele prognose geeft gebaseerd op de landelijke data uit het uitkomstenregister van ClaudicatioNet. De tool geeft patiënten en therapeuten inzicht in de te verwachten winst van looptherapie en van leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken of afvallen.

Wat betekent dit concreet? Stelt u eens voor, u heeft last van etalagebenen en uw arts adviseert u looptraining met een fysiotherapeut; een wetenschappelijk bewezen (kosten)effectieve behandeling. Maar werkt dit nu ook echt voor u? Wat kunt u hiervan verwachten en hoe snel ziet u resultaat? De fysiotherapeut opent zijn expertsysteem en brengt uw belangrijkste gegevens in kaart. Na een paar klikken ziet u wat u kunt verwachten van de looptherapie op basis van de gegevens van mensen die eerder behandeld zijn en op u leken. De te verwachten effecten zijn gunstig, maar de fysiotherapeut wil samen met u beslissen over de invulling van de looptraining; welke vorm van looptraining past het beste bij u, vanuit uw voorkeuren en vanuit de data.

De tool maakt gebruik van individuele prognostische patiëntprofielen (IPP). Een IPP identificeert historische patiënten in het uitkomstenregister met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de patiënt in de spreekkamer. Hierop wordt een individueel prognostisch profiel gegenereerd. Deze ‘patiënten-zoals-ik’ benadering helpt zorgverleners en patiënten in samenspraak te anticiperen op het verloop van herstel, opstellen van een zorgplan en vervolgens afzetten van het actuele beloop tegen het verwachte beloop, en waar nodig bijstellen van het plan.

Hoe gaat het een bijdrage leveren aan waardegedreven zorg?

De toepassing van individuele prognostische profielen voor patiënten met PAV vormt een essentiële toevoeging aan de looptherapie en leefstijlbegeleiding door de fysiotherapeut. De profielen kunnen worden gebruikt om de behandeling in te richten in de gezamenlijke besluitvorming, en geven houvast aan de patiënt en fysiotherapeut om te bepalen of de looptherapie werkt zoals verwacht of niet.

Als dat niet het geval is, kunnen de patiënt en de fysiotherapeut de looptherapie aanpassen om het resultaat te optimaliseren. Door de behaalde resultaten uit te zetten tegenover de te verwachten resultaten, wordt het monitoren van de behandeluitkomsten vele malen betekenisvoller voor de patiënt en therapeut.

De grote meerwaarde van het project is dat het individuele prognostische profiel de landelijke ‘gemiddelde’ data uit het uitkomstenregister weer terugbrengt naar het individuele patiëntniveau en daarmee een directe toepassing in de praktijk realiseert.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers van het project zijn ClaudicatioNet, IQ healthcare van het Radboudumc en Harteraad. Daarnaast wordt samengewerkt met de Universiteit van Colorado. ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met PAV.

IQ healthcare is een internationaal topcentrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg, met kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van op maat gesneden kwaliteitssystemen voor organisaties in de gezondheidszorg.

Harteraad is de patiëntvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen.

Hoe wordt het project ingebed in uw zorgorganisatie(s)?

ClaudicatioNet is een zorgnetwerk dat streeft naar hoogwaardige zorg voor alle mensen met PAV in Nederland. De zorg in Nederland is zo georganiseerd dat alle patiënten met etalagebenen worden verwezen voor een traject gesuperviseerde looptherapie door een ClaudicatioNet therapeut.

Met een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde therapeuten is de zorg voor alle patiënten in Nederland geborgd. Middels de te ontwikkelen interactieve tool, toegevoegd aan het huidige ClaudicatioNet dashboard van de therapeuten, presenteren we IPP aan patiënt en fysiotherapeut. Fysiotherapeuten krijgen training om de IPP toe te passen. We ontwikkelen een plan voor landelijke implementatie en een voorstel voor toepassing bij andere doelgroepen patiënten en zorgverleners.

Hoe gaat de opschaling eruit zien?

De tool zal in eerste instantie getest worden door een geselecteerd aantal fysiotherapeuten en patiënten. Tijdens deze fase wordt continu feedback verzameld door middel van korte vragenlijsten en mondelinge feedback. Op basis van deze terugkoppeling wordt de tool geoptimaliseerd en opnieuw voorgelegd aan de gebruikers totdat de tool optimaal is ingericht. Vervolgens komen de tool, inclusief online scholingsmodule en handleidingen, beschikbaar in het dashboard van alle ClaudicatioNet fysiotherapeuten. De implementatie wordt begeleid door een team van twee knowledge brokers, de inhoudsdeskundigen, die de fysiotherapeuten ondersteunen bij de toepassing van de tool in gezamenlijke besluitvorming.

Welke knelpunten ervaart u bij de inbedding en opschaling?

Vooralsnog zien we hier geen knelpunten. We maken gebruik van een ervaren team projectmedewerkers om de tool te ontwikkelen en implementeren en beschikken over het landelijke platform van ClaudicatioNet om de tool te kunnen uitrollen in de praktijk.

Wat kunnen anderen ervan leren?

Het optimaliseren van een behandeltraject door de patiënt en behandelaar keuzeruimte te bieden in het behandeltraject door middel van PPI is uiteraard breder toepasbaar dan alleen bij patiënten met PAV. De meerwaarde van het project is het gebruiken van historische data om de toepassing in de praktijk te bewerkstelligen. Een patiënten-zoals-ik benadering om een voorspelling te maken van de behandelresultaten op het niveau van het individu is ook toepasbaar voor andere aandoeningen.

Met wie kunnen belangstellenden contact opnemen?

Anneroos Sinnige of Steffie Spruijt, info@claudicationet.nl, tel. (040)  239 87 64

 

 

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.