Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voorloper: PATIENT+ gepersonaliseerde keuzehulpen voor patiënten in ziekenhuizen

PATIENT+ ontwierp namens een consortium van dertien ziekenhuizen een project voor de toepassing van gepersonaliseerde keuzehulpen. Deze moeten de zorg doelmatiger gaan maken.

Een van de zestien voorloperprojecten van het Zorginstituut.  Naar het overzicht van alle projecten

Wat houdt het project in?

Bestaande keuzehulpen met betrekking tot heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden worden verrijkt met uitkomstinformatie die voor de patiënt belangrijk is. Deze uitkomstinformatie is gebaseerd op PROMs en uitkomstinformatie uit landelijke data-registraties (alleen voor heup- en knieslijtage). Hierdoor sluiten de keuzehulpen beter aan op de dagelijkse praktijk.

Dertien ziekenhuizen gaan de met uitkomstinformatie verrijkte keuzehulpen in twee fases implementeren. In de eerste fase vindt scholing en toepassing van de verrijkte keuzehulpen in een kleinschalige pilot plaats. In de tweede fase worden  de keuzehulpen in alle deelnemende ziekenhuizen toegepast. Dan volgen een effectevaluatie naar de invloed van keuzehulpen op behandelkeuzes. Daaruit volgt een lokaal en publiekelijk borgingsplan met een duurzame financieringsstructuur van de gepersonaliseerde keuzehulpen. De resultaten met betrekking tot de implementatie en effectevaluatie worden gedeeld middels publicaties en presentaties

Hoe gaat het project een bijdrage leveren aan waardegedreven zorg?

Patiënten worden dankzij de keuzehulpen met uitkomstinformatie goed geïnformeerd over hun persoonlijke situatie en de voor- en nadelen van een behandeling. Ze voelen zich meer betrokken en geactiveerd  om deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Hierdoor maken zij doorgaans een weloverwogen en medisch gezien verstandige keuze en ervaren zij minder twijfel en spijt. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg.

Organisaties krijgen inzicht in de succesfactoren en barrières van het toepassen van keuzehulpen voor patiënten. Daarnaast ondersteunen ze dankzij de keuzehulpen patiënten in het besluitvormingsproces met hun behandelend artsen.

Wie zijn de initiatiefnemers?

PATIENT+ heeft dit initiatief genomen met een consortium van dertien ziekenhuizen: Albert Schweitzer, Bernhoven, CWZ, Elkerliek, Gemini, Haga, NoordWest Ziekenhuisgroep, Rivas, Tergooi, Tjongerschans, Westfriesgasthuis, Waterland en Zuyderland. Daarnaast zijn de Patiëntenfederatie Nederland, Pacmed en CZ erbij betrokken.

Hoe wordt het project ingebed in de zorgorganisatie(s)?

Met een beproefd implementatieplan dat wordt ondersteund met een train-de-trainer trainingsprogramma. De trainers zijn hierdoor in staat om het project op andere afdelingen op te starten. De afdelingen en ziekenhuizen kunnen dienen als best practices voor de verdere uitrol en opschaling bij andere afdelingen, respectievelijk andere ziekenhuizen.

Hoe gaat de opschaling eruit zien?

De deelnemende ziekenhuizen zullen op basis van de opgedane ervaringen en de eindevaluatie een borgings- en opschalingsplan opstellen voor de structurele toepassing. Dit plan zal publiekelijk beschikbaar worden gesteld. Thuisarts.nl, kiesbeter.nl, Zorgkaartnederland.nl, begineengoedgesprek.nl en keuzehulp.info kunnen de ontwikkelde inhoud publiceren op hun platformen.

Het beoogde resultaat van dit project is  dat er in Nederlandse ziekenhuizen meer samen beslissen op basis van uitkomstinformatie plaats vindt. Tevens kan de ervaring die is opgedaan binnen de vier diagnoses en dertien ziekenhuizen worden gebruikt om op te schalen naar meer diagnoses binnen een ziekenhuis en meer ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Wat kunnen anderen ervan leren?

Andere organisatie kunnen leren wat de succesfactoren en barrières zijn van het toepassen van Samen beslissen met keuzehulpen op grote schaal. Ook kunnen zij leren hoe ze van onbekend gedrag naar norm gedrag kunnen komen en hoe ze dit duurzaam kunnen toepassen in hun organisatie.

Hoe kunnen ze eraan bijdragen?

Met geïnteresseerde andere ziekenhuizen verkennen wij graag op welke wijze zij kunnen worden betrokken bij dit project.

Met wie kunnen belangstellenden contact opnemen?

Marieke Jonker, projectleider, mariekejonker@patientplus.info

Naar het overzicht van alle projecten

 

 

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.