Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voorloper: samen beslissen in traumazorg

Hoewel in de spoedeisende fase samen beslissen niet altijd mogelijk is, is het belangrijk de traumapatiënt zo snel mogelijk te betrekken bij zijn behandeling.

Een van de zestien voorloperprojecten van het Zorginstituut.  Naar het overzicht van alle projecten

Wat houdt het project in?

Hoe kan een traumapatiënt samen met zijn dokter de beste behandeling kiezen? Het  Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ontwikkelt een online keuzehulp waarmee patiënten zich beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de behandelaar. Deze keuzehulp helpt patiënten na een ongeval om samen met de dokter een weloverwogen keuze te maken uit alle behandelopties.

Met de keuzehulp krijgt Samen Beslissen een vaste plek in het behandeltraject van de traumapatiënt. Hoewel in de spoedeisende fase samen beslissen niet altijd mogelijk is, is het belangrijk de traumapatiënt zo snel mogelijk te betrekken bij zijn behandeling. Want iedere patiënt heeft andere eisen en wensen. De ene patiënt kiest bijvoorbeeld om persoonlijke redenen voor een snelle operatie, terwijl een andere patiënt liever de tijd neemt voor een rustige revalidatie met ondersteuning van fysiotherapie.

Een keuzehulp gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek helpt de patiënt om deze beslissing te nemen: In de Brabant Injury Outcome Surveillance (BIOS) studie zijn traumapatiënten van tien Brabantse ziekenhuizen gedurende twee jaar gevolgd op het gebied van fysiek en psychisch functioneren, terugkeer naar werk en geleverde zorg. Die uitkomstdata bieden nuttige informatie voor de online Keuzehulp.

Uit de BIOS blijkt wel dat de traditionele wijze van vragenlijsten afnemen belastend is voor de patiënt. Om de belasting zo laag mogelijk te houden en toch goede informatie te krijgen, gebruikt het ETZ bij nieuwe patiënten PROMIS CAT vragenlijsten. CAT staat voor Computer Adaptief Testen. Het is een methode om met slechts een paar vragen een betrouwbaar beeld te krijgen van iemands gezondheidstoestand. Deze nieuwe manier van vragen stellen, geeft de patiënt en zijn zorgverlener betrouwbare informatie ter voorbereiding op het gesprek. Deze uitkomstinformatie kan op haar beurt weer gebruikt worden voor het verbeteren van de keuzehulp.

Hoe gaat het een bijdrage leveren aan waardegedreven zorg?

Voordat een patiënt een behandeling ondergaat, wil hij het liefst weten hoe zijn leven eruit zal zien na de behandeling. Middels de uitkomstinformatie kan de patiënt samen met de arts de beste individuele afweging maken voor het eigen behandeltraject en de keuzes hierin. Door de patiënt te betrekken in het ontwikkelen van de keuzehulp, inventariseer je in hoeverre bepaalde informatie waarde toevoegt voor de patiënt.

Door de patiënt te blijven bevragen over het gebruik van de keuzehulp en de uitkomstinformatie in de spreekkamer is het mogelijk hierop bij te sturen.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Koen Lansink, traumachirurg ETZ en Mariska de Jongh, epidemioloog Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en projectleider Trauma TopZorg ETZ.

Hoe wordt het project ingebed in uw zorgorganisatie(s)?

Het ETZ werkt hierin samen met NAZB, Catharina Ziekenhuis, Amphia, Ziekenhuis Bernhoven, Elkerliek Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Libra Revalidatie & Audiologie. Ook patiënten worden betrokken bij het ontwikkelen en vullen van de online Keuzehulp. Er wordt aangesloten bij reeds beschikbare keuzehulp aanbieders. Zorgaanbieders zullen getraind worden in het samen beslissen en gebruik van de keuzehulp.

Tijdens het behandeltraject wordt gebruik gemaakt van PROMIS CAT vragenlijsten. Deze worden geïntegreerd met het eigen EPD van de instelling, zodat vragenlijsten voor patiënten laagdrempelig te gebruiken zijn. Uitkomstinformatie is voor de patiënt zichtbaar binnen het dashboard van het patiëntenportaal van het EPD. Ook voor de arts is de informatie zichtbaar. Deze informatie bespreekt de arts met de patiënt tijdens het polibezoek.

Hoe gaat de opschaling eruit zien?

De ontwikkelde keuzehulp wordt beschikbaar gesteld voor landelijke implementatie. Tijdens het lopende project wordt het plan van aanpak voor de uitrol gevuld. Zo dient er een in vroeg stadium nagedacht te worden over de betaalbaarheid van de keuzehulpen op lange termijn binnen de verschillende instellingen. Een andere doelstelling is de integratie van PROMIS CAT in de verschillende EPD’s in relatie tot de landelijke uitrol.

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) en de andere regionale acute netwerken in het land verenigd in het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) worden betrokken bij de landelijke opschaling.

Welke knelpunten ervaart u bij de inbedding en opschaling?

 • Gebruik van keuzehulpen in patiëntenportalen, niet iedere instelling is hierin al even ver.
 • Ieder ziekenhuis kent eigen hectiek en planning rondom EPD: implementatie, doorontwikkeling, etc.
 • Is integratie PROMIS CAT vragenlijsten binnen alle EPD’s mogelijk?
 • Er is niet altijd landelijke consensus over behandelingen binnen de traumazorg

Hoe gaat u die eventuele problemen oplossen?

 • Mogelijk keuzehulp in patiëntenportaal, anders een koppeling hiermee of losstaande applicatie
 • Ieder ziekenhuis heeft eigen projectleider die afstemming zoekt met eigen EPD organisatie en prioritering;
 • Samenwerking met de drie grote EPD leveranciers kan zorgen voor een versnelde inrichting.
 • Indien integratie tussen EPD en PROMIS CAT niet mogelijk is, kan er voor een second best oplossing gekozen worden middels een viewer
 • Afgebakend onderwerp met betrekking tot de keuzehulp.

Wat kunnen anderen ervan leren?

 • Er wordt binnen het ETZ reeds ervaring opgedaan met het toepassen van resultaten van (door patiënten ingevulde) PROMIS CAT vragenlijsten tijdens het gesprek in de spreekkamer
 • Integratie met EPD’s
 • Regionaal traject
 • Voorbeeld voor nieuwe keuzehulpen in de traumazorg
 • Hoe kan uitkomstinformatie gegenereerd tijdens het behandelproces bijdragen aan gedeelde besluitvorming en een beter geïnformeerde patiënt?

Met wie kunnen belangstellenden contact opnemen?

Anne-Marie Julicher, projectleider: a.julicher@etz.nl, Mariska de Jongh, epidemioloog: m.d.jongh@nazb.nl

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.