Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Voorloper: Samen beslissen met patiënten met hoofd-halskanker

Patiënten met hoofd-halskanker moeten op de juiste momenten inzicht krijgen in hun individuele gezondheidssituatie, behandelopties en toekomstverwachtingen. Waardegedreven zorg gaat hierbij helpen op de afdeling KNO in het Erasmus MC.

Wat houdt het project in?

Het betreft een tweejarig project  met als doel de implementatie van uitkomstgerichte  zorg in Nederland te ondersteunen. Het streven is om patiënten met hoofd-halskanker op de juiste momenten inzicht te geven in hun individuele gezondheidssituatie, behandelopties en toekomstverwachtingen.

Hoe gaat het een bijdrage leveren aan waardegedreven zorg?

Mensen met hoofd-halskanker zijn een relatief kwetsbare groep patiënten met over het algemeen een wat hogere leeftijd en lager opleidingsniveau. Daarom zijn initiatieven die leiden tot het versterken van de positie van de patiënt en samen beslissen in de spreekkamer juist zo belangrijk. Door optimaal gebruik te maken van uitkomstinformatie kunnen patiënten en hun naasten tijdens het gehele zorgtraject op maat geïnformeerd worden, krijgen ze meer eigen regie en wordt gedeelde besluitvorming mogelijk gemaakt.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De afdeling KNO Hoofd Hals Oncologie van het Erasmus MC Kankerinstituut. In dit project  wordt onder andere nauw samengewerkt met het Expertiseteam waardegedreven zorg binnen het Erasmus MC en met het Radboudumc, het LUMC en de landelijke Patiëntenvereniging Hoofd Hals.

Hoe wordt het project ingebed in uw zorgorganisatie?

Ruim vijftien jaar geleden zijn we binnen onze afdeling al gestart met waardegedreven zorg om zorgverleners meer inzicht te geven in psychosociale problemen die vaak in de controlefase onderbelicht bleven. Destijds was dat nog een vragenlijst met pen en papier, maar het bleek een effectief hulpmiddel voor de arts om deze klachten te screenen en indien nodig te zorgen voor tijdige doorverwijzing.

Inmiddels zetten we structureel een PROM in in onze zorg aan onze hoofd-hals oncologische patiënten. We werken met gevalideerde vragenlijsten die het lichamelijk, functioneel en psychosociaal functioneren meten en de ervaren mate van kwaliteit van leven.

Hoe gaat de opschaling eruit zien?

Opschaling heeft te maken met kennisoverdracht en -uitwisseling de komende twee jaar naar andere instituten, zoals het Radboudumc en het LUMC.

Welke knelpunten ervaart u bij de inbedding en opschaling?

Het zal andere instellingen best wat tijd en moeite kosten om ook deze werkwijze te omarmen en te implementeren. Allereerst kost om de visie in de organisatie te dragen  en vervolgens in de uitwerking van de werkprocessen op organisatorisch en logistiek gebied. Het heeft impact op de werkprocessen van administratief tot aan de behandeld arts die de resultaten bespreekt.

Belangrijke ondersteunende partijen zijn er op het gebied van IT en een nauwe samenwerking met technische mensen is essentieel zodat data veilig wordt behandeld maar ook op een efficiënte manier de spreekkamer in komt. Intensieve samenwerking moet er ook zijn met andere ondersteunende disciplines, zoals paramedici die ook zorg verlenen en op hun vakgebied resultaten monitoren en bespreken.

Als Erasmus MC hebben wij vanzelfsprekend geen uiteindelijke invloed op de implementatie van deze werkwijze bij andere ziekenhuizen. Dit aangezien iedereen zijn eigen werkwijze heeft, zijn eigen populatie en te maken heeft met eigen interne partijen en de raad van bestuur die hierin de uiteindelijke belangen afweegt.

Hoe gaat u die problemen oplossen?

Door met zoveel mogelijk partijen te praten en open te staan voor de huidige werkwijze van andere partijen. Je kunt niet 1:1 je eigen blauwdruk opleggen maar door je goed te verdiepen in de situatie van een ander kan je meedenken hoe het aldaar aan te pakken. Ook de landelijke opererende Patiëntenvereniging Hoofd Hals kan een belangrijke rol hierin spelen en het overkoepelende orgaan de Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (NWHHT)

Wat kunnen anderen ervan leren?

Het verzamelen van PROMS gebeurt al langer, maar ook het bespreken van de resultaten in de spreekkamer, ervaringen van patiënten delen, dat is waar wij ervaringen kunnen delen. Ook in de ontwikkeling van onze dashboards en het werk dat wordt verricht om dynamisch voorspellende modellen hieraan toe te voegen (dat wil zeggen het voorspellen van het beloop van klachten op individueel niveau) is mogelijk interessant voor andere partijen. Met elkaar hopen we te komen tot samenwerking en meer eenheid in hoe we kwaliteit van leven meten, monitoren en bespreken maar ook mogelijk kunnen vergelijken met elkaar.

Hoe kunnen ze eraan bijdragen?

Door een open blik en een gezamenlijke doelstelling te ondersteunen. Lees: het verhogen van de kwaliteit van zorg aan de hand van het gebruik van uitkomstmaten.

 

Met wie kunnen belangstellenden contact opnemen?

Dr. M.P.J. Offerman (m.offerman@erasmusmc.nl)

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.