Leren van voorlopers

Het zorginstituut heeft in 2018 zestien voorloperprojecten benoemd. In deze projecten worden bestaande uitkomstindicatoren ingezet in het proces van samen beslissen tussen artsen en patiënten. De zestien presenteren zich de komende weken op Qruxx.

De  voorlopers krijgen de subsidie in het kader van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Ze ontvangen gedurende twee jaar subsidie. Na afloop van die periode moeten projecten op eigen kracht kunnen worden voortgezet. De opgedane kennis en bereikte resultaten moeten landelijk worden gedeeld en publiek toegankelijk worden gemaakt.

Projecten:

 

Reacties