ICT

Webinar data en IT linnean terugkijken

Samen beslissen lukt nog lang niet altijd. Dat is onder meer te wijten aan het gebrek aan een vruchtbare samenwerking van zorgaanbieders op het gebied van data en IT.

De werkgroep Data en IT van het Linnean Initiatief werd twee jaar geleden opgericht om de richtingen op data- en IT-gebied in kaart te brengen en na te denken over mogelijke oplossingen.

Webinar

De leden van de werkgroep bundelden hun kennis en ervaring in een whitepaper dat besproken werd in de webinar van 18 juni. Die uitzending is hier terug te kijken.

Verslag

Op Linnean.nl  is bovendien een verslag te vinden, met verwijzingen naar de diverse onderdelen van het debat en de gestelde vragen.

Lees ook
Frits van Merode: ‘Niet integreren maar communiceren’

Reacties