Patiëntperspectief

Wegingskader helpt zorg af te stemmen op cliënten

Met het Wegingskader Cliëntperspectief kunnen zorgprofessionals de wensen en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen met dementie of andere hersenaandoeningen mee laten wegen in beslissingen over in te zetten zorg. De tool is nu vrij beschikbaar.

In de zorg voor deze specifieke cliëntgroepen is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke zorg je  moet geven om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Vooral als de professional door beperkte communicatiemogelijkheden als zorgprofessional afhankelijk is  van een interpretatie van het  gedrag van cliënten.

Verplaatsen in beleving

Het Wegingskader helpt zorgprofessionals om zich te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo is beter in te schatten of de geboden zorg door de cliënt als onvrijwillig wordt ervaren. Ook kan het  zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven of om een afweging te maken in wat de  minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is voor een cliënt.

Informatie verzamelen

Het Wegingskader maakt het mogelijk  informatie te verzamelen over gedrag, verzet, beleving, waarneming en de ervaring van de cliënt. De zorgprofessional kan vervolgens afwegingen maken over de inzet van zorg en ondersteuning die zo optimaal mogelijk aansluit bij de beleving van de cliënt. De tool is voor iedereen vrij te gebruiken en  bestaat uit een website met daarop de werkmethode, praktische filmpjes en praktijkvoorbeelden.

Het Wegingskader is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking en het Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC.

Reacties