WIKI

Patiëntwaarde

Bewerken

Waarde in de gezondheidszorg wordt bepaald door de voor de patiënt relevante uitkomsten van een behandeltraject, gedeeld door de kosten die daar per patiënt aan zijn gespendeerd over de gehele zorgcyclus. Van preventie en observatie tot behandeling, tot vervolgens lange termijn management van het ziektebeeld. Slagen we erin de concurrentie tussen zorgverleners te focussen op patiëntwaarde volgens die definitie, dan zal die waarde dramatisch toenemen, zeggen Porter c.s..

In formulevorm krijgt patiëntwaarde de volgende notatie: patiëntwaarde = uitkomsten zorg / kosten