WIKI

Bundled payments

Bewerken

Bundled Payments zijn financieringsvorm waarbij de uitkomst over een geheel zorgpad voor een specifieke aandoening centraal staat. In plaats van zorgverleners te betalen voor het leveren van een activiteit in een zorgpad van de patiënt  is er één betaling voor een set aan activiteiten voor de behandeling van een aandoening die leidt tot het gewenste eindresultaat.

Niet de individuele verrichtingen en individuele zorgaanbieders staan centraal, maar de uiteindelijk uitkomst: de waarde die de patiënt ontvangt als gevolg van de volledige set aan verrichtingen of activiteiten.

Bron: Stichting Digitale zorg