WIKI

Consumer Quality Index

Bewerken

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar.

Bij het Nivel is een lijst beschikbaar met uitontwikkelde CQ-indexen.

Bron: Nivel