WIKI

International Consortium for Health Outcome Improvement

Bewerken

Een internationale coalitie, opgericht in 2012, die de ontwikkeling van zogenaamde ‘standard sets’ probeert te stimuleren. Standard sets zijn gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten die voorgelegd kunnen worden aan patiënten en zorgverleners om uitkomsten van behandelingen te meten.

Deze standard sets, bestaand uit patient reported outcome measures (P ROM’s) worden ontwikkeld per medische conditie en moeten zorginstellingen in staat stellen om de uitkomsten van zorg te meten over de gehele zorgcyclus.