WIKI

Medische conditie

Bewerken

Een medische conditie bestaat uit één of meerdere omstandigheden met betrekking tot de gezondheid van een patiënt, die gebaat zijn bij toegewijde, gecoördineerde zorg.

De term omvat langdurige ziekten, kortdurende ziekten, blessures en natuurlijke omstandigheden waarin iemand kan verkeren, zoals zwangerschap. Het definiëren van de medische condities waaromheen de zorg over de gehele cyclus georganiseerd moet worden, is lastig maar belangrijk. Medische condities bepalen in Porters visie immers het zorglandschap van de toekomst.

Een medische conditie moet geadresseerd kunnen worden vanuit één specifiek, gefocust en geïntegreerd zorgproces over de lange termijn. Bijvoorbeeld: verschillende gewrichtsaandoeningen kunnen in één medische conditie worden samengebracht, omdat de bijbehorende zorgcyclus vrijwel gelijk is en vergelijkbare expertise vraagt .

Chronische nieraandoeningen daarentegen, hoewel naar medisch specialisme nauw verwant, vragen om een zorgcyclus die voor de patiënt fundamenteel verschilt van de zorgcyclus die hoort bij nierdialyse en ook deels andere expertise vraagt. Deze beide, sterk gerelateerde aandoeningen dienen bijgevolg ondergebracht te worden in verschillende medische condities.