WIKI

Medische resultaten

Bewerken

Informatie over medische resultaten bevat meerdere dimensies: onder andere uitkomsten van behandeling (sterftecijfers; pijnreductie; mate van functioneren na behandeling; tijd doorgebracht bij instelling etc, etc.) die de gehele zorgcyclus omspannen. Maar ze omvat ook medische fouten en mislukte behandelingen, maatregelen met betrekking tot complicaties, de accuratesse van de diagnostiek, lange termijn registratie van patiëntgegevens, feedback van de patiënt en informatie over de kosten van behandeling, bij voorkeur geaggregeerd op het niveau van de volledige zorgcyclus.

De enige manier om de patiëntwaarde in de gezondheidszorg snel en over de hele breedte te vergroten, is door middel van concurrentie op basis van resultaten. Dit betekent dat resultaten gemeten moeten worden. Initiatief van zorgverleners om resultaten te meten, ze transparant te maken en deze informatie te gebruiken om patiëntwaarde te vergroten, is in Porters ogen de allerbelangrijkste stap op weg naar transformatie van het zorgstelsel