WIKI

Patient Reported Outcome Measures

Bewerken

Vragenlijsten waarin de patiënt zelf zijn ervaren gezondheidstoestand en de gevolgen van zijn aandoening op zijn dagelijks leven aangeeft (Thomassen en van Weert, 2012). Met andere woorden, de vragenlijsten zijn een manier om input van de patiënt over bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn en kwaliteit van leven op een uniforme manier te verzamelen. Met deze input kan samen met de betrokken hulpverlener worden gezocht naar behandelingen die het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt.