WIKI

Patiënteigenschappen

Bewerken

Patiënteigenschappen zijn belangrijk om behandeluitkomsten en kosten te kunnen monitoren, de opgedane ervaring exacter te kunnen vastleggen en de oorzaken voor de relatie tussen methoden en resultaten beter te leren begrijpen.

Zaken als leeftijd, geslacht, ras, gewicht en de aanwezigheid van andere diagnoses zijn relevant om te verzamelen met betrekking tot de meeste medische condities.

Op de langere termijn, terwijl de technologie voortschrijdt en de kosten van informatieopslag en medische tests omlaag gaan, kunnen ook zaken als digitale beelden, diagnoses en complexe testresultaten meegenomen gaan worden als initiële patiënt condities.