WIKI

Triple Aim

Bewerken

In 2008 publiceerden de Amerikaanse onderzoekers Donald Berwick, Thomas Nolan en John Whittington het artikel ‘The triple aim: care, health and cost’. Daarin stelden ze een aanpak voor om de Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen. Ze wilden gelijktijdig drie doelstellingen realiseren: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van specifieke populaties en het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking

Anders dan in traditionele denkwijzen gaat Triple Aim ervan uit dat met het verbeteren van de zorgkwaliteit voor een specifieke populatie de andere twee doelstellingen – gezondheidsverbetering en kostenverlaging – ook behaald zullen worden. In de Triple Aim-werkwijze zijn het niet de zorgprofessionals die doelen opstellen en innovaties starten vanuit hun – ziektebeeld-gedreven – agenda, maar wordt juist onderzocht wat de doelen en behoeften zijn van de patiënt/cliënt/burger binnen een specifieke populatie. Zijn die duidelijk, dan wordt er een passende interventie gezocht.

Ondertussen zijn ook in Nederland allerhande initiatieven en proeftuinen opgezet om aan Triple Aim te werken.

Om Triple Aim te kunnen bereiken, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: het identificeren/definiëren van een populatie, rekening houden met beleidsmatige beperkingen, zoals de politieke situatie en de beschikbaarheid van financiële middelen en de aanwezigheid van één integrator (voortrekker) die de verantwoordelijkheid voor de drie doelstellingen met betrekking tot een specifieke populatie neemt. Deze voortrekker kan allerlei vormen aannemen: een individu, een organisatie, een netwerk van organisaties. Het is voor de voortrekker wel van belang dat hij een gezaghebbende status heeft bij de anderen in het netwerk.

Bronnen Triple Aim:

-Donald Berwick, Thomas Nolan en John Whittington, ‘The triple aim: care, health and cost’, Health Affairs 27, no.3, 2008, p. 759-769

-Maureen Bisognano, Charles Keney, Pursuing the Triple Aim: seven innovators show the way to better care, better health and lower costs, John Wiley & Sons, 2012

-website: www.triple-aim.nl