WIKI

VIPP

Bewerken

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional is een implementatieprogramma. Door het programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Het programma dat is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen loopt tot 31 december 2019.

Het ontwikkelt geen nieuwe standaarden, maar sluit aan bij de landelijke als

Meer informatie: vipp-programma.nl