WIKI

Virtuous circle

Bewerken

De gecombineerde effecten van ervaring, schaal en dagelijks leren monden uit in een opwaartse cirkel – door Michael Porter virtuous circle genoemd – waarin de waarde die door een zorgverschaffer wordt geleverd, snel kan verbeteren.

Alsmaar verdergaande bemoeienis met een medische conditie leidt tot snelle groei van de ervaring, hogere efficiëncy, betere informatie, meer toegewijde teams, steeds beter op een conditie toegesneden faciliteiten, het vermogen om een groter deel van de zorgcyclus te bestrijken, een sterkere positie aan de inkoopkant, een toenemend vermogen tot subspecialisatie binnen de medische afdeling, efficiencies in de ontwikkeling en marketing van de instelling, snellere innovatie en betere resultaten.

Concurrentie op basis van resultaten op het niveau van een medische conditie veroorzaakt deze virtuous circle.