WIKI

[WIKI CONTRIBUTION] Value based healthcare

Bewerken

In 2006 publiceerde Harvard-professor Michael Porter, autoriteit op het gebied van bedrijfsstrategie en competitie, samen met assistant professor Elizabeth Olmsted Teisberg van Darden Graduate School of Business, het boek Redefining healthcare. Creating value based competition on results.

Porter en Teisberg stelden een toentertijd nieuwe kijk voor op de zorg; een waarin waarde voor de patiënt de concurrentie tussen zorgverleners bepaalt. Het is een visie waarin de resultaten van behandeling en de kosten daarvan transparant en breed inzichtelijk zijn en patiënten – geholpen door hun zorgverzekeraar – een geïnformeerde keuze kunnen maken voor de beste zorgverlener.

Die visie laat zich samenvatten in de term value based healthcare en wordt gezien als de belangrijkste lijn waarlangs de moderne zorgindustrie zich dient te ontwikkelen. Porter beschrijft zes stappen in de transformatie.