[WIKI CONTRIBUTION] Value based healthcare

In 2006 publiceerde Harvard-professor Michael Porter, autoriteit op het gebied van bedrijfsstrategie en competitie, samen met assistant professor Elizabeth Olmsted Teisberg van Darden Graduate School of Business, het boek Redefining healthcare. Creating value based competition on results. Porter en Teisberg stelden een toentertijd nieuwe kijk voor op de zorg; een waarin waarde voor de patiënt […]

Bundled payments

Bundled Payments zijn financieringsvorm waarbij de uitkomst over een geheel zorgpad voor een specifieke aandoening centraal staat. In plaats van zorgverleners te betalen voor het leveren van een activiteit in een zorgpad van de patiënt  is er één betaling voor een set aan activiteiten voor de behandeling van een aandoening die leidt tot het gewenste eindresultaat. Niet de individuele verrichtingen […]

VIPP

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional is een implementatieprogramma. Door het programma kunnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Het programma dat is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen loopt tot 31 december 2019. Het ontwikkelt geen nieuwe […]

Consumer Quality Index

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. Bij het Nivel is een lijst beschikbaar met uitontwikkelde CQ-indexen. Bron: Nivel

Activity Based Costing

Door Pien Naber Activity Based Costing vormt de basis voor onze huidige kostprijsmethodiek. Het kent zijn oorsprong in de industrie en werd door Robin Cooper en Robert Kaplan beschreven in 1988 als een aanpak waarmee het probleem opgelost kon worden van de traditionele kostprijsberekening. In plaats van het gebruik van discutabele percentages bij de toewijzing […]

Time driven activity based costing

Traditionele kostprijssystemen werden ontwikkeld voor  massaproductie-ondernemingen en steunen op het onderscheid tussen directe en indirecte kosten. Robin Cooper en  Robert Kaplan beschreven in 1988 Activity Based Costing als een aanpak waarmee het probleem opgelost kan worden van de traditionele kostprijsberekening. In plaats van het gebruik van discutabele percentages bij de toewijzing van kosten, wordt bij ABC geprobeerd oorzaak en gevolg […]

Kaplan, Robert

Professor Robert Kaplan is een van ’s werelds meest invloedrijke denkers op het gebied van prestatiemanagement. Samen met Michael Porter is hij dé autoriteit op het gebied van value based  bealthcare. Negen jaar geleden benaderde Porter prof Kaplan met de vraag hoe de kosten van de zorg in kaart gebracht zouden kunnen worden. Als oplossing […]

Enhanced Recovery After Surgery

Internationaal programma dat zich richt op het verminderen van complicaties rond operaties, wat het herstel na een operatie versnelt en de overlevingskans op lange termijn vergroot. Alle medewerkers, van chirurg en verpleegkundige tot voedingsassistent en anesthesioloog, stemmen hun werk tot in detail op elkaar af en delen de resultaten van hun werk. Meer dan 120 […]

Routine Outcome Monitoring

Door middel van Routine Outcome Monitoring krijgen behandelaar en patiënt inzicht in het verloop van de klachten gedurende de behandeling, waardoor helder wordt of de desbetreffende behandeling positief resultaat heeft of niet. In 2010 kreeg ROM een extra stimulans toen de uitkomstmetingen door de zorgverzekeraars werden ontdekt als een middel om inhoud te geven aan […]

Triple Aim

In 2008 publiceerden de Amerikaanse onderzoekers Donald Berwick, Thomas Nolan en John Whittington het artikel ‘The triple aim: care, health and cost’. Daarin stelden ze een aanpak voor om de Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen. Ze wilden gelijktijdig drie doelstellingen realiseren: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van specifieke populaties en […]