Meten van uitkomsten en kosten

Zorg kan beter door nog hogere volumenormen

De concentratie van ziekenhuisbehandelingen door ingestelde volumenormen gaat nog niet ver genoeg, blijkt uit een analyse van SiRM. Door hogere normen kan de kwaliteit van zorg beter en hoeft de reistijd niet al te veel te stijgen, menen de onderzoekers van het adviesbureau.

SiRM (Strategies in Regulated Markets) onderzocht acht niet-acute complexe ingrepen, waarbij jaarlijks ongeveer 12.000 patiënten betrokken zijn. Het gaat dan om onder meer om oncologische zorg en ingrepen aan de halsslagader. Daarbij zien de onderzoekers dat hogere volumes bij die ingrepen lagere sterftekans laten zien. SiRM ziet bij de acht ingrepen 60 te vermijden sterftegevallen en verwacht dat verdere concentratie in de Nederlandse zorg zelfs tot 200 sterfgevallen minder zou kunnen leiden.

Concentratie

Jan-Peter Heida, partner Healthcare bij SiRM, zegt tegen Skipr dat de concentratiegolf bij ziekenhuisbehandelingen in de afgelopen jaren is gestokt. De onderzoekers willen ziekenhuizen en artsen aanzetten tot verdere concentratie. “Wij willen de urgentie aantonen, want 200 vermeden sterfgevallen is nog een conservatieve schatting.” Heida meent dat het dichtbevolkte Nederland met uitstek een land is waar verdere concentratie mogelijk is en dat de volumenormen bij ons dus hoger kunnen zijn dan in bijvoorbeeld Duitsland of Australië

Vanuit patiënt

Volumenormen in Nederland zijn vastgesteld door de wetenschappelijke verenigingen en ze liggen op ongeveer twintig tot vijftig operaties per jaar. Heida merkt op dat de normen zijn gesteld op basis van hoe vaak je de operatie moet hebben uitgevoerd om die in de vingers te hebben. Maar hij denkt dat het beter is om het vanuit de patiënt te bekijken en dat in die zin meer volume het recept zou moeten zijn voor de beste kwaliteit.

Volgens Heida willen zorgverzekeraars wel hogere volumenormen, maar kunnen ze dat niet afdwingen omdat ze kampen met een reputatieprobleem. “Het publiek gelooft niet dat het hen om de kwaliteit van zorg te doen is.”

Reistijd

SiRM stelt dat uit het onderzoek blijkt dat de extra reistijd door verdere concentratie beperkt is. De verhoging van een gemiddelde reistijd van 16 naar 36 minuten zou de meeste winst opleveren. Al doet een gemiddelde toename van 5 minuten reistijd al een afname van 35 sterfgevallen per jaar.

Heida beseft dat bij electieve ingrepen er soms opeens toch een acute behandeling op volgt en dat de reistijd dan wel een probleem is. Ook ziet hij bijbehorende kosten en inspanningen.

Hoogste impact

De partner van SiRM oppert om te beginnen met de ingrepen waar de impact het hoogst is. Volgens Heida zijn dat bij de acht onderzochte behandelingen de maag-, mancreas- en slokdarmcarcinoom. Daar zouden al 40 sterfgevallen mee te voorkomen zijn.

Reacties