Zorgbelang Groningen denkt mee met ziekenhuizen

"Patiënten hebben hun specifieke deskundigheid opgebouwd, soms in jaren van behandeling. Wij denken dat dat waardevolle input oplevert voor verbetering van de zorg. Gelukkig staan de ziekenhuizen in de regio daarvoor open. Wat ons betreft is het doel dat de zorg aansluit op de behoeften van de patiënt."

Dat zegt Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen, naar aanleiding van een recent samenwerkingsconvenant van de patiëntenorganisatie met het Ommelander Ziekenhuis. Het convenant is afgesloten voor een periode van vier jaar.

Een van de grondslagen van het convenant is de samenwerking tussen beide organisaties bij de opening van de nieuwe vestiging van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, aldus Klok. “Wij waren intensief betrokken bij de inrichting daarvan, bijvoorbeeld op het gebied van de rolstoeltoegankelijkheid. Maar ook over logistieke kwesties, zoals meer afspraken op dezelfde dag, zodat de patiënt minder hoeft te reizen.”

Patiëntportaal

Daarnaast was er veel overleg over de inrichting van het patiëntportaal van het  Ommelander Ziekenhuis. “Dat is door gebruikers uitgebreid getest. We hebben meegepraat en meegedacht over de mogelijkheden tot direct contact met zorgverleners  via een e-consult en beeldbellen, maar ook gesproken over het weergeven van de uitslagen van onderzoeken. Wat laat je weten en op welk moment? Welke uitslagen laat je wel en niet zien? Dat alles is meegenomen in het definitieve ontwerp.”

Concrete wensen

Het Ommelander Ziekenhuis is niet de enige zorginstelling waarmee Klok en zijn team samenwerken. Zo was Zorgbelang Groningen nauw betrokken bij de ontwikkeling van een app voor patiënten, naasten en bezoekers van het Martini Ziekenhuis. In een focusgroep spraken vrijwilligers hiervoor met potentiële gebruikers. “Dit leverde concrete wensen en aandachtspunten op voor onder andere de functionaliteit en toegankelijkheid van de app. Voorbeelden hiervan: de mogelijkheid om contact op te kunnen nemen met de arts/afdeling, eenvoudig taalgebruik, het gebruik van pictogrammen en tekst en natuurlijk voldoen aan eisen op gebied van privacy.”

Ook participeerde Zorgbelang in het project Mantelzorgbalans. Daarin ontwikkelen onderzoekers van het UMCG een digitaal hulpmiddel om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg voor een ongeneeslijk zieke naaste. “We organiseerden de inbreng van de mensen voor wie het hulpmiddel is bedoeld. Aanvankelijk met interviews en focusgroepen en het afgelopen jaar bij het geven van feedback en testen van verschillende versies van het hulpmiddel, dat volgend jaar beschikbaar komt.”

Armoede

In het project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk’ van de Verloskunde Academie Groningen en het UMCG wordt daarnaast de ondersteuning van rokende zwangere vrouwen geëvalueerd en verbeterd. Zorgbelang Groningen maakt deel uit van de projectgroep waarvan ook onderzoekers en ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede deel uitmaken. “In Groningen, Friesland en Drenthe hebben we zorgverleners, zwangere vrouwen en hun naasten geïnterviewd en zo problemen rond deze ondersteuning in kaart gebracht en gedeeld met de onderzoekers.”

Verder is volgens Klok het onderzoeksproject ‘Doorwerken met een chronische ziekte met steun van uw partner of naaste’ de moeite waard. ‘Voor dit project hebben we in 2018 en 2019  interviews met mensen met een chronische ziekte en hun partners afgenomen. De uitkomsten vormden input voor het verbeteren van de ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen in praktische beroepen. Hiervoor hebben onderzoekers een e-learning ontwikkeld die in 2020 gereed zal zijn.’

Klompvoet

Maar ook meer concrete aandoeningen komen aan bod, zoals de zorg voor kinderen met een zogeheten klompvoet. “Samen met andere partijen bekijkt het UMCG hoe de zorg en begeleiding van baby’s en ouders beter kan. Deelnemers aan het project waren zorgverleners uit het ziekenhuis, de patiëntenvereniging, twee ervaringsdeskundige ouders, de zorgverzekeraar en wijzelf. Ik vind het heel mooi dat ook de verzekeraar hierbij betrokken, want ook hen heb je nodig. Met elkaar kom je verder dan wanneer iedereen apart zijn eigen weg bewandelt.”

Reacties

Comments

  1. “Patiënten hebben hun specifieke deskundigheid opgebouwd, soms in jaren van behandeling. Wij denken dat dat waardevolle input oplevert voor verbetering van de zorg. Gelukkig staan de ziekenhuizen in de regio daarvoor open. Wat ons betreft is het doel dat de zorg aansluit op de behoeften van de patiënt.”

    Daarom heet onze PGO ook patientsknowbest.nl