Meten van uitkomsten en kosten

Zorginstituut: ‘Beperk de last van indicatoren’

Kwaliteitsfunctionarissen, medisch specialisten en verpleegkundigen zien het nut van kwaliteitsindicatoren, maar ze ervaren ze ook als een belasting. Het is daarom van belang te investeren in ICT en EPD’s om de lasten terug te brengen.

Dit blijkt uit onderzoek van Zorginstituut Nederland in samenwerking met Bureauoverleg Transparantie MSZ. In 2018 hebben deze organisaties een herhaalbare meetmethode voor de medisch specialistische zorg (MSZ) ontwikkeld. Deze brengt de lasten en opbrengsten in kaart die professionals ervaren bij het meten en vastleggen van kwaliteitsindicatoren. De informatie wordt gebruikt bij het verminderen van de ervaren regeldruk en het verbeteren van de kwaliteit van de indicatoren.

Eerste herhaling

De partners in het Bureauoverleg Transparantie MSZ zijn eigenaar van deze monitor en hebben KPMG Health gevraagd om de eerste herhaling uit te voeren over verslagjaar 2018. De respondenten zijn medisch specialisten, kwaliteitsmedewerkers en verpleegkundigen.

Registeren en controleren

De professionals ervaren vooral de last van indicatoren als de balans ontbreekt tussen de ervaren inspanning en de ervaren opbrengsten. De inspanning zit vooral in het gegevens registreren en controleren. Er is nog veel handwerk nodig omdat informatie niet automatisch uit het systeem komt en de koppeling tussen systemen ontbreekt.

Minder hoofdindicatoren

Het is daarom van belang te investeren in ICT en EPD’s om de lasten terug te brengen. Daarnaast is de druk te verlagen door te streven naar maximaal tien hoofdindicatoren per set.

 

Reacties

Comments

  1. Om redenen van techniek is de registratie last hoog. In de praktijk worden formulieren aangemaakt per registratie waar zorgprofessionals de data discreet – veelal opnieuw – ingeven. Dit maakt de registratielast hoog. Zoals het artikel al aangeeft zou het mooi zijn om de indicatoren te halen uit het EPD zonder deze extra registratielast. CTcue toont aan dat de data wel degelijk uit de dossiers naar voren zijn te halen. Zo is de registratielast voor de zorgprofessionals minimaal en kunnen de data worden gebruikt die nodig zijn om goede analyses te maken.