Homepage

Online gezondheidstools kunnen patiëntparticipatie oudere anderstaligen verhogen

Online gezondheidstools kunnen een belangrijke rol spelen in het vergroten van patiëntparticipatie onder oudere patiënten met kanker en oudere Turks-Nederla ...
0

Digitalisering helpt om diabeteszorg persoonlijker en efficiënter te maken

0

Programma Uitkomstgerichte Zorg kan weer door na vertraging door corona

Met enige vertraging door de coronacrisis worden er dit najaar weer stappen gezet in het programma Uitkomstgerichte Zorg. Er is gestart met het ontwikkelen ...
0