Platform
for improving
quality care

Homepage

Ketenzorg Antistolling: een voorbeeldcasus uit de Gelderse Vallei

Hoe borg je kwaliteit in de keten van antistollingszorg? Wat kan de rol van substitutie van deze zorg daarbij zijn? Hoe zorg j ...
0

Radboudumc en CWZ wisselen beelden digitaal uit

Het Radboudumc en CWZ zijn gestart met het digitaal uitwisselen van beelden via het zogeheten XDS-netwerk. Deze beveiligde verbinding maakt het voor het eer ...
0

Onderzoek bundelt eigen kennis chronische patiënten

0

Werken maakt gelukkig

Mensen die werken, hebben duidelijk een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Werk draagt bovendien aantoonbaar bij aan geluk. Reinier van Arkel, W ...
0

AGE screening voor kwetsbare ouderen met kanker

Chirurgische afdelingen zien steeds meer oudere patiënten. Het is de vraag of een operatie altijd iets bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het verlengen v ...
0

MMC biedt immunotherapie thuis voor patiënten met melanoom

Patiënten van Máxima Medisch Centrum met een melanoom kunnen sinds kort thuis immunotherapie toegediend krijgen via een infuus.
0

Zorg thuis bij ongeneeslijke kanker vaak naar wens

Patiënten met ongeneeslijke kanker ontvangen thuis veelal de zorg waar zij behoefte aan hebben. Wel zouden huisartsen en wijkverpleegkundigen meer aandacht ...
0

Minister reserveert 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

Medische behandelingen passen nog lang niet altijd bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Om daar verandering in te brengen, reserveert minister Bruin ...
0

Van Rijn: 'Kaplans principes tasten behandelaanbod aan'

Martin van Rijn is voorstander van value based healthcare, maar waarschuwt tegen te veel administratieve lasten.
0

'De witte jas moet uit'

In de spreekkamer is de witte jas prima, maar als artsen met patiënten om de tafel gaan om te praten over de kwaliteit van zorg, is het belangrijk dat ze di ...
0

Verpleegkundigen krijgen belangrijke rol in expertteams St. Antonius

De afdeling Longgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis werkt sinds kort met zogenoemde expertteams. In deze multifunctionele teams wordt vanuit verpleeg ...
0