Platform
for improving
quality care

Homepage

Verbeter zorgkwaliteit met design-denken

De gezondheidszorg kan niet zonder ontwerpers. Want design en kwaliteitsverbetering horen bij elkaar, zo betogen Ingeborg Grif ...
0

Eerste regionale wondzorgspreekuur Diakonessenhuis en IvHG

0

Reinier de Graaf volgt voorbeeld Martini-Klinik

De Reinier Haga Groep heeft een gespecialiseerd centrum ingericht voor prostaatkankerbehandelingen. De gebruikte operatietechniek is geïmporteerd uit de Ham ...
0

MMC behandelt gebroken heupen sneller

Ouderen met een gebroken heup worden voortaan sneller geholpen in Máxima Medisch Centrum (MMC). De traumatologen van het ziekenhuis houden vanaf deze maand ...
0

Kwaliteitsonderzoek gehandicaptenzorg vertoont hiaten

Het onderzoek naar de kwaliteit van de gehandicaptenzorg vertoont hiaten. Hierdoor is niet goed duidelijk wat de oorzaken zijn van kwaliteitsverschillen tus ...
0

Pieter de Bey, Santeon: 'Resultaten delen met heel Nederland'

Het ministerie van VWS heeft onlangs 4,5 miljoen euro toegezegd aan Santeon, om te onderzoeken hoe data over de uitkomsten van zorg het best kunnen bijdrage ...
0

Heldere kostprijzen helpen zorg verbeteren

Het berekenen van kosten van zorg is in Nederland niet geliefd. Het veroorzaakt al jaren veel discussies. Hoe vaak horen we niet dat patiënten rekeningen kr ...
0

Anja van Balen: ‘Ziekenhuizen, doe iets!’

Volgens Anja van Balen, de sectorbankier voor de zorg van ABN Amro, innoveren ’s lands ziekenhuizen niet snel genoeg op digitaal gebied. “Waarom heeft nog b ...
0

Zinnige zorg in de GGZ

De inzet van een transferverpleegkundige levert een positieve bijdrage aan zinnige zorg in de GGZ. Dat is een van de vele resultaten binnen het programma Sa ...
0

Huisarts worstelt met bloeddrukverlagende medicijnen

Huisartsen aarzelen om aan oudere patiënten bloeddrukverlagende medicijnen voor te schrijven. Maar bij een oudere die eenmaal medicijnen krijgt, aarzelen ze ...
0

De VBHC-lessen van Jan Hazelzet

Als hoogleraar Healthcare Quality & Outcome is Jan Hazelzet verantwoordelijk voor de draai die het Erasmus MC in Rotterdam maakt richting value based health ...
0