Platform
for improving
quality care

Homepage

Route naar werken met uitkomstinformatie in 2022

In het rapport Meer patiëntregie door uitkomstinformatie in 2022 schetst het Zorginstituut de route naar het jaar 2022 waarin ...
0

Oud Haven wil veilige haven voor oudere patiënt zijn

De Havenpolikliniek in Rotterdam gaat zich toeleggen op de ouderenzorg. De eerste concrete stap is een tijdelijke opnamevoorziening voor kwetsbare ouderen. ...
0

Coöperatief kwaliteitsproject vermindert wachttijd ggz

0

Vergoeding depressiebehandeling op basis resultaat is ‘lerend systeem’

Zorgverzekeraar Menzis gaat behandeling depressie op basis van uitkomsten vergoeden, een primeur in de ggz. Zorgverzekeraar Menzis heeft daarvoor met vooral ...
0

AGE screening voor kwetsbare ouderen met kanker

Chirurgische afdelingen zien steeds meer oudere patiënten. Het is de vraag of een operatie altijd iets bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het verlengen v ...
0

Martini monitort patiënten met COPD en hartfalen op afstand

Het Martini Ziekenhuis start in samenwerking met FocusCura twee projecten om patiënten met een chronische aandoening op afstand te monitoren en zo ziekenhui ...
0

Quickscan voor ondersteunende zorg bij kanker

Het Diakonessenhuis is gestart met de QuickScan van Stichting OOK (Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker). Deze scan geeft het ziekenhuis meer inzicht ...
0

Nieuwe afspraken met zorgverzekeraars nodig

Als een zorginstelling de ambitie heeft om te gaan voor passende zorg, is een alliantie met zorgverzekeraars al snel noodzakelijk. Die vormt de basis voor e ...
0

Whitepaper: gebundelde betalingen implementeren

Robert Kaplan verzorgde op 4 april een masterclass rondom gebundelde betalingen. De whitepaper bevat een samenvatting van de gevoerde discussie en de bela ...
0

'De witte jas moet uit'

In de spreekkamer is de witte jas prima, maar als artsen met patiënten om de tafel gaan om te praten over de kwaliteit van zorg, is het belangrijk dat ze di ...
0

Aandacht voor medewerkers verhoogt zorgkwaliteit

Veel hoofdverpleegkundigen realiseren zich onvoldoende dat focus op de zorg voor patiënten en de opnameduur op gespannen voet kunnen staan met het welzijn v ...
0