Homepage

‘Niet-medische ondersteuning kankerpatiënten verdient zich ruimschoots terug’

Goede niet-medische zorg voor mensen met kanker kost geld. Het is vrij goed in te schatten hoeveel. De opbrengsten van deze ni ...
0

Nieuw model Vilans beperkt verplaatsing kwetsbare ouderen

Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Het doel is dat minder ouderen bij een huisartse ...
0

'Kwaliteitsregistraties essentieel voor verbeteren zorg'

Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Structurele bekostiging ervan is noodzakelijk.
0

'Maak uitkomstbekostiging onderdeel breder financieringspakket'

Inbedding van uitkomstbekostiging in een omvangrijker financieringspakket draagt meer bij aan de kwaliteit van de zorg dan louter uitkomstbekostiging. Deze ...
0

De rol van uitkomstmaten in kwaliteitsprojecten

VBHC is wereldwijd een groeiend begrip, maar er zijn nog erg weinig voorbeelden van verbeterinitiatieven in de zorg op basis van uitkomstmaten. Dat schrijve ...
0

'Stop onnodige opnames kwetsbare ouderen'

Jaarlijks belanden ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden. Dit blijkt uit onderzoek van Actiz. Zorginstellingen Aafje, Amaris, Vivium en ...
0

'Regie nodig voor sturen op kwaliteit'

Er is in zorgnetwerken niet één regisseur die stuurt op kwaliteitsverbetering in de ziekenhuiszorg. Enkele bevlogen zorgbestuurders hebben, in opdracht van ...
0

'Maatschap staat concentratie kankerzorg in de weg'

Zolang de maatschappen er zijn, zal er geen concentratie van kankerzorg plaatsvinden. Kankerpatiënten krijgen dan niet de beste zorg.
0