Homepage

'Voor patiënten is volledige transparantie in de zorg juist zeer gewenst'

Volgens oncologen zou volledige transparantie over kwaliteit van zorg ongewenst zijn. In deze blog geef ik tegenargumenten. Dit doe ik in het licht van de g ...
0

Medtronic zoekt VBHC-samenwerking in ziekenhuis en eerstelijn

0

Kwaliteit in Zorg: alle specials en artikelen

0