Homepage

Linnean wil vaart maken met uitkomstgerichte zorg

De zorg echt om de patiënt heen organiseren vraagt een cultuuromslag. Linnean wil als bruisend netwerk helpen bij die omslag.
1

Akwa GGZ van start

Akwa, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de GGZ, is op 15 januari officieel van start gegaan. Het instituut gaat instellingen en netwerken ondersteunen bij ...
0

Van machteloze zorg naar een goed gesprek

Jarenlang dwaalde Anne-Marie de Ruiter door de zorg, waar zij telkens als een hete aardappel werd doorgeven. Hoewel iedere zorgverlener het beste met haar v ...
1

‘De angst regeert en dat is zonde’

Huid Medisch Centrum bestaat pas sinds 1 januari 2018, maar loopt nu al voorop als het gaat om uitkomstmetingen en het gebruik van die data in de praktijk. ...
0

Santeon-verbetercyclus levert tijdwinst op voor CVA-patiënten

CVA-patiënten worden in Santeon-ziekenhuizen al na 22 minuten na binnenkomst behandeld. Dat is acht minuten sneller dan de landelijke richtlijn en twee minu ...
0

'Nieuwe contracten nadelig voor gebruikers medische hulpmiddelen'

Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van stoma-, incontinentiemateriaal en/of katheters dreigen de dupe te worden van nieuwe contracten die ...
0

‘Stop niet te snel met behandelen bij uitgezaaide darmkanker’

Patiënten met uitgezaaide darmkanker hebben er profijt van als zij een ‘onderhoudsdosis’ met levensverlengende medicatie blijven gebruiken.
0

GGz Breburg stopt met separeren

Het ophouden met niet-effectieve zorg die de patiënt mogelijk schaadt, krijgt steeds meer aandacht in de curatieve zorg. In de GGZ bestaat de discussie al l ...
0