Homepage

Patiëntenparticipatie: de juiste belangenbehartiger op de juiste plek

De rol van en patiënten en belangenbehartigers bij het verbeteren van zorg is waardevol. Ella Visserman van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganis ...
0

Kwaliteit in Zorg: alle specials verzameld

0

Santeon: minder totaalrupturen met vbhc-programma geboortezorg

0