Platform
for improving
quality care

Homepage

Themanummer: Kwaliteit in ketenzorg

Hoe staat het op dit moment met de kwaliteit van de ketenzorg in Nederland? In dit themanummer van KIZ mooie voorbeelden uit ...
0

Onderzoek bundelt eigen kennis chronische patiënten

Veel mensen met chronische ziekten hebben fysieke klachten waarvoor ze zelf oplossingen zoeken Een interdisciplinair onderzoeksteam gaat de vindingrijkheid ...
0

'Blijven vragen wat ouderen belangrijk vinden'

0

Werken maakt gelukkig

Mensen die werken, hebben duidelijk een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Werk draagt bovendien aantoonbaar bij aan geluk. Reinier van Arkel, W ...
0

AGE screening voor kwetsbare ouderen met kanker

Chirurgische afdelingen zien steeds meer oudere patiënten. Het is de vraag of een operatie altijd iets bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het verlengen v ...
0

MMC biedt immunotherapie thuis voor patiënten met melanoom

Patiënten van Máxima Medisch Centrum met een melanoom kunnen sinds kort thuis immunotherapie toegediend krijgen via een infuus.
0

Zorg thuis bij ongeneeslijke kanker vaak naar wens

Patiënten met ongeneeslijke kanker ontvangen thuis veelal de zorg waar zij behoefte aan hebben. Wel zouden huisartsen en wijkverpleegkundigen meer aandacht ...
0

Minister reserveert 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

Medische behandelingen passen nog lang niet altijd bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Om daar verandering in te brengen, reserveert minister Bruin ...
0

Van Rijn: 'Kaplans principes tasten behandelaanbod aan'

Martin van Rijn is voorstander van value based healthcare, maar waarschuwt tegen te veel administratieve lasten.
0

'De witte jas moet uit'

In de spreekkamer is de witte jas prima, maar als artsen met patiënten om de tafel gaan om te praten over de kwaliteit van zorg, is het belangrijk dat ze di ...
0

Verpleegkundigen krijgen belangrijke rol in expertteams St. Antonius

De afdeling Longgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis werkt sinds kort met zogenoemde expertteams. In deze multifunctionele teams wordt vanuit verpleeg ...
0