Home 2021

Laatste blogs

Patiëntperspectief

Man of vrouw als patiënt, verschil in de zorg moet er zijn

Sekse en gender beïnvloeden ziekte en gezondheid van mannen en vrouwen. Bij urologische en gynaecologische klachten is het verschil duidelijk. Dat sekse en gender ook voor andere aspecten van de zorg van belang zijn, laten de auteurs aan de hand van een casus zien.
Meten van uitkomsten en kosten

Zes lessen voor continue verbetering van zorg

Ziekenhuizen binnen de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) werken sinds 2018 met het waardegedreven zorg programma. Betrokkenen delen zes waardevolle lessen die sinds de start van het programma zijn geleerd en zetten onder andere uiteen hoe verbeteringen te implementeren zijn en hoe interactie tussen zorgteams het beste gefaciliteerd kan worden.
Meten van uitkomsten en kosten

Het succes van waardegedreven zorg binnen de SAZ

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) biedt sinds 2018 een programma rond waardegedreven zorg aan haar leden aan. Inmiddels zijn alle 28 SAZ ziekenhuizen aangesloten. Betrokkenen delen de resultaten van de eerste 18 maanden van het darmkanker programma.
Meten van uitkomsten en kosten

Hoe zorgteam Bot- en Wekedelentumoren waarde toevoegt voor patiënten

Uit PROMs haal je wat nodig is om de zorg patiëntgericht en daarmee efficiënt te maken. Maar de ene PROM is de andere niet. Machteld Luizink socioloog en onderzoeker (LUMC) zocht uit waar deze aan moet voldoen om waarde toe te voegen.
Patiëntperspectief

Gericht beleid rond urinekatheters kan LUMC duizenden euro’s besparen

“Artsen en verpleegkundigen zouden al vroeg moeten leren serieus naar het individu te kijken, dat maakt de zorg voor iedere betrokkene beter.” Dat schrijft Jeanne Marie Nollen. Ze doet binnen het LUMC onderzoek naar het gebruik van urinekatheters. Met gerichter beleid kan het ziekenhuis jaarlijks minimaal 6000 euro besparen.
Meten van uitkomsten en kosten

Thuismonitoring na transplantatie als basis voor gepersonaliseerde zorg

Thuismeting na onder meer transplantaties bespaart het LUMC kosten en verbetert de nazorg. Vanuit het transplantatiecentrum (TRAX) werkt men horizontaal samen met Hepatologie, Nierziekten en Chirurgie. “We onderzoeken al lange tijd de mogelijkheden van e-health en datamanagement. Nu we een werkende infrastructuur hebben, is het tijd voor nieuwe stappen", aldus Nierspecialist Aiko de Vries.
Geïntegreerde zorg

Blog: Goed databeheer draagt bij aan gestroomlijnde patiëntenreis

Informatie gaat alleen de juiste richting in stromen als we ook aan ‘watermanagement’ doen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright. “Het ontbreekt nog aan een integrale en zorgbrede visie op het informatielandschap.”
Organisatie

Blog: Kwaliteit verbeteren op basis van signalen

Je hoeft niet alles tot in detail te weten om goed te kunnen sturen. Het gaat erom dat je kunt reflecteren op de juiste set samenhangende signalen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright.
Meten van uitkomsten en kosten

Blog: Samen waarde creëren

Informatievoorziening is nooit een doel op zich, het moet de organisatie helpen om haar doelen te bereiken. Door dit slim te organiseren kan werk worden geschrapt en kunnen medewerkers meer waarde toevoegen, schrijft Jeroen Geelhoed.
Meten van uitkomsten en kosten

Blog: Afspraken over kwaliteit en goede informatievoorziening redt levens

De zorgverlener staat voor goede kwaliteit, maar kan deze pas leveren als de informatievoorziening op orde is. Daar valt nog een wereld te winnen, stelt Jeroen Geelhoed van BeBright.