Home Achtergrond Pagina 2

Achtergrond

Ict

Datavisualisatie kan toegespitster en scherper

Ook in de zorg is datagedreven werken steeds belangrijker. Grafieken, diagrammen, infographics mogen ter ondersteuning van data daarbij niet ontbreken. Maar datavisualisatie wordt niet altijd juist ingezet, zegt Sara Sprinkhuizen, data-analist en visualisator bij The Data Vision Lab, ‘Het is heel verleidelijk om alle beschikbare informatie visueel te vertalen, maar de boodschap daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien.’
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: Sekse-specifieke beslishulp moet vrouwen met hartklachten helpen

Onderzoekers van het UMC Utrecht, Tilburg University en het Amsterdam UMC ontvingen onlangs een subsidie van 300.000 euro van ZonMW om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren.

VIDEO: Zinnige infectiezorg

Financiële, sociale en logistieke drempels kunnen de toegang tot goede soa-zorg belemmeren. Het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineert e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om deze drempels te verlagen.
Geïntegreerde zorg

Hoe waardegedreven is het Integraal Zorgakkoord?

‘Met dit akkoord willen we grote impact hebben op de zorg, en merkbare resultaten behalen voor iedere inwoner van Nederland’, schrijven de auteurs van het Integraal Zorgakkoord op pagina 22. Op dezelfde pagina maken ze een monitoringstructuur op de plannen wereldkundig op drie (!!!) verschillende niveaus.pdew
Patiëntperspectief

‘Artsen doen minder aan samen beslissen dan ze zelf denken’

Hoewel artsen en patiënten graag samen beslissen, gebeurt dat nu nog minder vaak dan gedacht. Artsen hebben training nodig om de stappen van samen beslissen te leren toepassen. Dit blijkt uit onderzoek van Ellen Driever van Isala. Zij promoveert op 14 september op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Organisatie

De waarde van zorgverleners: Quadruple aim

We kennen nu de Triple Aim – zie de twee vorige artikelen in deze serie. Maar er zijn volop redenen om aan de drie doelstellingen waarop dergelijke programma’s gemanaged worden, nog een vierde doelstelling toe te voegen: het verbeteren van de ervaring en beleving van het zorgpersoneel.
Meten van uitkomsten en kosten

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.
Geïntegreerde zorg

Triple Aim op z’n Nederlands

In het vorige stuk in deze serie behandelde ik het Triple Aim Model, ontwikkeld door de Amerikaan Donald Berwick, als methode om op populatieniveau de gezondheidszorg te optimaliseren aan de hand van drie doelstellingen: het verbeteren van de ervaring van cliënten/patiënten; het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking.piere
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: ‘Met PROM’s achterhaal je problemen die je anders niet ziet’

Jan-Jaap Hendrickx, KNO-arts/hoofd-halschirurg bij Amsterdam UMC, vindt het belangrijk dat zorgprofessionals meer met PROMs gaan werken. “Critici vinden dat we te veel vragen stellen, daar ben ik het principieel niet mee eens”
Organisatie

Hoe staat het eigenlijk met Triple Aim?

Tot nu toe heb ik het in deze serie over twee vormen van waardegedreven zorg gehad: Value based healthcare en het door de Nederlandse overheid gepropageerde Passende zorg (zie met name deel 2). Er is echter nog een derde vorm: het door Harvard-professor en kinderarts Donald Berwick bedachte Triple Aim.