Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Patiëntperspectief

In de spreekkamer | Willem Jan Bos: ‘Ambitieniveau passende zorg is hoog gegrepen’

Willem Jan Bos is internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis, bijzonder hoogleraar Nierziekten in LUMC en co-voorzitter van Linnean. “Praten in de spreekkamer doe ik altijd al, maar ik ben bewuster bezig met de patiënt, dat leidt tot meer verbinding.”
Geïntegreerde zorg

In de Spreekkamer | Jurgen Pesch: ‘Beter voorschrijven is passende zorg’

Het beste medicijn voorschrijven in de juiste dosering, rekening houdend met patiëntenkenmerken en tegen de beste prijs. Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) van Zorginstituut Nederland ondersteunt artsen hierin al veertig jaar lang. Tot 2015 in een lijvig handboek, sindsdien alleen nog via een website en app. Jurgen Pesch, product-owner en coördinator redactie FK: “Beter voorschrijven is passende zorg.” 
Ict

Datavisualisatie kan toegespitster en scherper

Ook in de zorg is datagedreven werken steeds belangrijker. Grafieken, diagrammen, infographics mogen ter ondersteuning van data daarbij niet ontbreken. Maar datavisualisatie wordt niet altijd juist ingezet, zegt Sara Sprinkhuizen, data-analist en visualisator bij The Data Vision Lab, ‘Het is heel verleidelijk om alle beschikbare informatie visueel te vertalen, maar de boodschap daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien.’
Patiëntperspectief

In de spreekkamer: Sekse-specifieke beslishulp moet vrouwen met hartklachten helpen

Onderzoekers van het UMC Utrecht, Tilburg University en het Amsterdam UMC ontvingen onlangs een subsidie van 300.000 euro van ZonMW om de diagnose en behandeling bij vrouwen met mogelijke hartklachten te verbeteren.

VIDEO: Zinnige infectiezorg

Financiële, sociale en logistieke drempels kunnen de toegang tot goede soa-zorg belemmeren. Het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineert e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om deze drempels te verlagen.
Geïntegreerde zorg

Hoe waardegedreven is het Integraal Zorgakkoord?

‘Met dit akkoord willen we grote impact hebben op de zorg, en merkbare resultaten behalen voor iedere inwoner van Nederland’, schrijven de auteurs van het Integraal Zorgakkoord op pagina 22. Op dezelfde pagina maken ze een monitoringstructuur op de plannen wereldkundig op drie (!!!) verschillende niveaus.pdew
Patiëntperspectief

‘Artsen doen minder aan samen beslissen dan ze zelf denken’

Hoewel artsen en patiënten graag samen beslissen, gebeurt dat nu nog minder vaak dan gedacht. Artsen hebben training nodig om de stappen van samen beslissen te leren toepassen. Dit blijkt uit onderzoek van Ellen Driever van Isala. Zij promoveert op 14 september op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Organisatie

De waarde van zorgverleners: Quadruple aim

We kennen nu de Triple Aim – zie de twee vorige artikelen in deze serie. Maar er zijn volop redenen om aan de drie doelstellingen waarop dergelijke programma’s gemanaged worden, nog een vierde doelstelling toe te voegen: het verbeteren van de ervaring en beleving van het zorgpersoneel.
Meten van uitkomsten en kosten

Onderzoek: hoe patiëntuitkomsten de fysiotherapiepraktijk kunnen verbeteren

Routinematig en gestandaardiseerd gegevens verzamelen over de uitkomsten voor patiënten, kan een sleutelrol spelen in de kwaliteitsverbetering in de fysiotherapiepraktijk. Wel moeten technische problemen worden opgelost en moeten data over een langere worden verzameld. Dat concludeert Koen Verburg uit zijn promotieonderzoek aan de Radboud  Universiteit.
Geïntegreerde zorg

Triple Aim op z’n Nederlands

In het vorige stuk in deze serie behandelde ik het Triple Aim Model, ontwikkeld door de Amerikaan Donald Berwick, als methode om op populatieniveau de gezondheidszorg te optimaliseren aan de hand van drie doelstellingen: het verbeteren van de ervaring van cliënten/patiënten; het verbeteren van de gezondheid van een populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking.piere