Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Patiëntperspectief

Ziektelastmeter maakt direct zichtbaar hoe het met de patiënt gaat

Hoe gaat het nu met je? Het duurt vaak even voor een arts voorbij het antwoord "het gaat prima" komt. De Ziektelastmeter COPD maakt visueel zichtbaar hoeveel ziektelast patiënten met COPD ervaren. 
Patiëntperspectief
Christine Dedding

‘Laat de mensen om wie het gaat meedenken’

Inmiddels is de medische wereld er wel van doordrongen dat participatie van de doelgroep van belang is om tot de beste zorg te komen. Maar hoe pak je zo’n participatietraject aan? Christine Dedding is er als associate professor al jaren mee bezig.
Patiëntperspectief

‘Patiënt herkent en ervaart niet-passende zorg’

Patiënten hebben baat bij de goede zorg die zij ontvangen. Klinkt logisch, maar toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Patiënten ervaren en herkennen regelmatig zorg zonder toegevoegde waarde. Ook weten veel patiënten de nadelen hiervan goed te benoemen, voor zichzelf en de maatschappij.
Meten van uitkomsten en kosten

Beslisondersteunende software op IC Maasstad Ziekenhuis

De IC van het Maasstad Ziekenhuis maakt sinds deze maand gebruik van beslissingssoftware. Deze software voorspelt de kans op een heropname of overlijden en moet daarmee de druk op de IC verlagen. Het is het tweede Santeon ziekenhuis dat deze software in gebruik neemt.
Patiëntperspectief

Vier nieuwe landelijke uitkomstensets beschikbaar

Voor de aandoeningen stressincontinentie, melanoom, mammacarcinoom en hartritmestoornissen zijn binnen het programma Uitkomtgerichte Zorg landelijke uitkomstensets vastgesteld.
Patiëntperspectief

Jan Hazelzet, Genootschap Gepersonaliseerde Zorg: ‘We gaan er te veel vanuit dat de patiënt tevreden is’

Jan Hazelzet, hoogleraar emeritus Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg aan het Erasmus MC is co-oprichter van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg dat nu twee jaar bestaat. Het genootschap promoot waardegedreven en persoonsgerichte zorg. Hoever staat het daarmee?
Meten van uitkomsten en kosten
keten

Calamiteitenonderzoek Santeon: Leren, verbeteren en delen

Wat is er binnen het ziekenhuis geleerd van calamiteiten? Op welke manier kan je dit bespreekbaar maken? En, hoe kunnen de andere ziekenhuizen de geleerde lessen overnemen? Een aantal vragen die beantwoord worden in de door Santeon opgestelde jaarpublicatie over calamiteiten in de zeven ziekenhuizen.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Continu meten van patiëntuitkomsten levert op alle niveaus veel op’

Ruud Selles, bewegingswetenschapper en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en Plastische Chirurgie aan het Erasmus MC, leidt een onderzoeksgroep in hand- en polschirurgie en -revalidatie. "We hebben software ontwikkeld waarmee we patiënten geïntegreerd in het zorgproces vragenlijsten sturen voor en na de behandeling." De patiënten zijn er positief over. 
Meten van uitkomsten en kosten

‘Behandelingen vergelijken: in de somatiek vanzelfsprekend, ingewikkeld in de ggz’

Er is geen eenduidig standaard protocol voor iemand met mentale problemen. “Informatie delen om de behandeling te vergelijken is ingewikkeld als het gaat om de ggz,” zegt Elske van den Berg, directeur van het centrum voor eetstoornissen en obesitas Novarum.
Patiëntperspectief
thuisarts.nl

‘Samen beslissen maakt communicatie tussen arts en patiënt ingewikkelder dan het al is’

Ellen Smets, hoogleraar Medische Communicatie aan het Amsterdam UMC doet al vanaf de jaren ’90 onderzoek naar communicatie in de zorg. Wat is het effect van samen beslissen daarop?