Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Meten van uitkomsten en kosten

Terughoudendheid geboden bij vergelijken prestaties artsen en ziekenhuizen

"De variatie in uitkomsten lijkt vaak veroorzaakt te worden door de patiënt zelf en niet door de arts of het ziekenhuis", zegt onderzoeker Nèwel Salet.

‘Betere zorg door óók naar kostendrijvers te kijken’

In zijn proefschrift brengt Gijs van Steenbergen de voor de patiënt relevante kostenparameters van waardegedreven zorg in kaart. “De verbeterprojecten die daaruit voortvloeien, verbeteren de zorg én reduceren de kosten”, zegt de arts-assistent cardiothoracale chirurgie.
Organisatie

Paul van der Nat: ‘Waardegedreven zorg is een trein die niet te stoppen is’

Paul van der Nat, kersverse hoogleraar Waardegedreven zorg aan het Radboudumc/Radboud Universiteit, voorziet een cultuurverandering in het ziekenhuis. "De betekenis van goed zijn in je vak verschuift, waarmee ook het organogram van ziekenhuis verandert. Het ziekenhuis wordt minder hiërarchisch. Verder zal de bekostiging anders moeten, afgestemd op de waarde van de zorg." 
Organisatie

Zorgevaluatie & Gepast Gebruik heeft nog een lange weg te gaan

Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) is een van de programma’s waarmee zorgorganisaties de gangbare zorg evalueren op effectiviteit en doelmatigheid en de inzichten daarvan implementeren in de dagelijkse praktijk. Performation, leverancier van advies, data en de ondersteunende tool ZEGG, organiseerde op 7 februari een event waar ziekenhuizen, artsen en verzekeraars ervaringen deelden en van gedachten wisselden. Wat duidelijk is: ZE&GG betekent een cultuurverandering die een lange adem nodig heeft.  
Meten van uitkomsten en kosten
Loes van Herpen-Meeuwissen

Patiënten willen hun medicijngebruik in het ziekenhuis zelf regelen

Patiënten betrekken bij hun medicijngebruik in het ziekenhuis moet de standaard worden. Dat zegt Loes van Herpen-Meeuwissen, ziekenhuisapotheker bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Radboudumc. "Je medicijnen meenemen naar het ziekenhuis moet net zo normaal zijn als het meenemen van je tandenborstel. De zorg wordt hierdoor veiliger, milieuvriendelijker en goedkoper. En patiënten willen ook graag zelf hun medicijngebruik regelen."
Patiëntperspectief

In de spreekkamer | Inge Blokzijl-Boezeman: ‘Kijk in de keuken van een ander en leer van elkaar’

Kinderarts Inge Blokzijl-Boezeman houdt zich al tien jaar bezig met samen beslissen in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Ze is onverminderd enthousiast over het onderwerp en daarom ook ambassadeur bij het Programma Uitkomstgerichte Zorg. "We zien nu overal in het land initiatieven op het gebied van samen beslissen. Wel signaleer ik dat ieder ziekenhuis bezig is het wiel opnieuw uit te vinden. Dat is niet nodig."
Validering en kennisdeling

RENEW-project moet passende zorg in de wijkverpleging boosten

Door de groeiende groep thuiswonende ouderen en de verplaatsing van zorg naar de thuisomgeving, groeit de sleutelrol van de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd piept en kraakt het bij de ‘poortwachter’ van de ouderenzorg. Daarom onderzoekt het RENEW-project hoe wijkverpleegkundigen onnodige en niet-gepaste zorg kunnen schrappen.
Validering en kennisdeling

‘Hoe vaker je het doet, hoe handiger je wordt in samen beslissen’

Bij paramedici zitten factoren zoals tijd en het idee dat de patiënt niet wil of het niet kan vaak in de weg om samen beslissen toe te passen. Fysiotherapeut Erwin Jansen zegt in het Webinar samen beslissen voor paramedici: “Durf te investeren; uiteindelijk levert samen beslissen tijd op.” Praktijkverpleegkundige Marieke Nolens: "Mensen waarvan lijkt dat ze niet samen willen beslissen, hebben dat juist vaak het meeste nodig." 
Meten van uitkomsten en kosten

‘Waardegedreven zorg schuurt tegen het Nederlandse stelsel’

In haar promotieonderzoek brengt Fiona Koster de kostenkant van waardegedreven zorg in kaart. "En dat is belangrijk", zegt de gezondheidseconoom: "Waardegedreven zorg niet alleen in betere, maar in het ideale geval ook in goedkopere zorg. Er is echter één nadeel: het past nog niet in ons Nederlands stelsel.”
Organisatie

Zo geeft LUMC’s schedelbasiscentrum waardegedreven zorg vorm

In het schedelbasiscentrum van het LUMC is men volop bezig met waardegedreven zorg. Behalve een maandelijks, multidisciplinair overleg kijken ze hoe ze onder andere PROMs het beste kunnen inzetten en hebben ze een AI-tool die ondersteunt bij het gebruik van PREMs.