Home Nieuws Pagina 3

Nieuws

Geïntegreerde zorg

Een nieuwe kijk op goed medicijngebruik: gezondheidsinformatie op maat

Bij een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld diabetes, is medicatiezelfmanagement van groot belang. Voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dat extra lastig. HU-onderzoeker Boudewijn Visscher: “De juiste training van gezondheidszorgprofessionals en op maat gemaakte gezondheidsinformatie in gesproken tekst én beeld, biedt uitkomst.”
Patiëntperspectief

Deventer Ziekenhuis start met keuzehulp nierfalen

Nierpatiënten die voor een behandelkeuze staan krijgen vanaf deze week in Deventer Ziekenhuis een digitale keuzehulp mee naar huis. De keuzehulp nierfalen helpt patiënten en zorgverleners bij het kiezen van de best passende behandeling.
Patiëntperspectief
samen beslissen

V&VN: samen beslissen vraagt om rolmodellen

Samen beslissen is een wezenlijk onderdeel van het verpleegkundig vak. Toch is het thema op de werkvloer tamelijk onbekend en wordt het nog onvoldoende toegepast. Dat blijkt uit het onderzoek in het kader van het programma Uitkomstgerichte zorg, uitgevoerd door Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Isala.
Meten van uitkomsten en kosten

‘Diepgang van de behandeling in de ggz ontbreekt’

Door een gebrek aan focus op de cliënt en beperkte behandelkeuzes is waardegedreven zorg moeilijk te realiseren in de ggz. Dat zegt ggz-belangenbehartiger voor cliënten en naasten Paul Ulrich. “In de ggz moeten we echt nog de diepte in. Wat zijn de functies of onderliggende processen die zijn aangedaan?”
Patiëntperspectief
Floortje Scheepers

Floortje Scheepers: ‘De kijk op problemen in de ggz zorgt voor spanning’

De verschillende perspectieven op zorg maken dat veranderingen soms moeizaam en traag verlopen. Volgens hoogleraar innovatie in de ggz Floortje Scheepers moeten we daarom het gesprek met elkaar aangaan. “We weten zeker dat we het over tien jaar anders doen dan nu. Dan kunnen we beter zelf met veranderingen beginnen.”
Validering en kennisdeling

Deze handelingen kun je als verpleegkundige of verzorgende beter laten

Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc overhandigen op 1 juni de nieuwe Beter Laten lijst aan V&VN. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden hierop 67 handelingen die zij beter kunnen laten. Daarnaast vinden zij 414 handelingen die wel een positief effect op de patiëntuitkomsten hebben. “Toepassing hiervan bespaart leed, tijd en geld”, vertelt onderzoeker Getty Huisman- de Waal.
Meten van uitkomsten en kosten

KNO-arts Floris van Zijl: ‘Data kunnen helpen de zorgverzekeraar te overtuigen’

Floris van Zijl is KNO-arts in het Erasmus MC en doet sinds bijna tien jaar onderzoek naar het uitkomstgericht meten van neuscorrecties. “Dat levert veel voordelen op.”
Organisatie

‘Mensgerichte zorg is de stip op de horizon’

Negentien locaties van vvt-organisatie Sevagram ontvingen het hoogst haalbare internationale certificaat voor Mensgerichte Zorg van Planetree. De organisatie focust op de mens als geheel en niet alleen op het ziektebeeld en houdt focusgroepgesprekken om te toetsen of daadwerkelijk naar cliënten wordt geluisterd. 
Organisatie

Ikazia implementeert 80 procent van ZE&GG-programma

De medisch-specialistische zorg moet eind dit jaar zo’n 80 procent van de Implementatieagenda van het programma ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) realiseren. Door een versnellingsslag heeft het Ikazia Ziekenhuis deze doelstelling al dit voorjaar behaald.
Meten van uitkomsten en kosten

De uitdagingen van het implementeren van PROMs in de spreekkamer

Het gebruik van PROMs als instrument in de spreekkamer om samen met de patiënt beslissingen te nemen, is essentieel om patiëntgerichte en passende zorg te leveren, mits op de goede manier ingezet. Over het hoe daarvan werd op een door het Amsterdam UMC georganiseerd symposium van gedachten gewisseld. Er blijken nogal wat uitdagingen te zijn.