Home Nieuws Pagina 66

Nieuws

Financiering

Drie koplopers prostaatkankerzorg aangewezen

Om de kwaliteit van prostaatkankeroperaties te stimuleren, hebben Zilveren Kruis, de ProstaatKankerStichting.nl (PKS) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), drie koplopers geselecteerd op het gebied van prostaatkankeroperaties.
Geïntegreerde zorg

Radboudumc en Bernhoven bundelen zorg

Ziekenhuis Bernhoven en het Radboudumc hebben eind augustus een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Patiënten hoeven hierdoor minder te worden doorverwezen en kunnen vaker direct worden behandeld.
Geïntegreerde zorg

Elektronisch overleg houdt ouderen uit ziekenhuis

In Zaanstreek-Waterland communiceren huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorgverleners via een elektronisch gestructureerd patiëntenoverleg. Het aantal ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen is hierdoor met zo’n 48 procent gedaald.
Geïntegreerde zorg

Kwetsbare ouderen vaak verkeerd doorverwezen

Op de eerste hulp en bij de huisarts ontbreekt vaak de kennis over wat kwetsbare ouderen nodig hebben aan zorg. Hierdoor worden deze ouderen vaak onterecht verwezen naar een eerstelijnsverblijf (ELV) in verpleeghuizen. De ouderen worden hierdoor onnodig verplaatst en houden deze bedden onnodig bezet.
Meten van uitkomsten en kosten

‘ICHOM heeft aanscherping nodig voor Nederlandse zorg’

De klinische en de administratieve gegevens uit de ICHOM-sets overlappen op veel punten met de Nederlandse informatiestandaarden. Ze vragen nog wel aanscherping om interpretatieverschillen te voorkomen
Meten van uitkomsten en kosten

Psychiatrische instellingen verbeteren suïcidepreventie met uitkomsten

Het Suicide Prevention Action Network in Healthcare (SUPRANET Care) wil op basis van uitkomsten en onderlinge vergelijking de kwaliteit van de suïcidepreventie in psychiatrische instellingen in Nederland verbeteren. Door het delen van best practices en implementatiestrategieën moeten verschillen tussen de instellingen verdwijnen en is het streven om het aantal suïcides in de instellingen terug te brengen naar nul.
Meten van uitkomsten en kosten

Experiment Parkinsonzorg zonder PROMS en PREMS

PROMS en PREMS zullen voorlopig geen onderdeel uitmaken van het experiment met Parkinsonzorg van het Radboudumc en CZ. De kwaliteit van de zorg moet verbeteren door het monitoren van het proces. Dat zegt de aanjager van het project, neuroloog Bas Bloem.
Geïntegreerde zorg

Expertise en samenwerking sleutel voor betere wijkzorg psychiatrische patiënt

Meer specifieke deskundigheid en samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals in de wijk, kunnen de signalering, ondersteuning en doorverwijzing van thuiswonende mensen met ernstige psychische problemen verbeteren. Dat zijn een paar adviezen die Nivel doet in het rapport Mensen met complexe problematiek in de wijk.
Validering en kennisdeling

Monitor persoonsgerichte zorg toont wat patiënt verwacht

De monitor persoonsgerichte zorg van Vilans laat zien dat patiënten vaak andere dingen belangrijk vinden dan zorgverleners denken. Een kleine pilot bij huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen levert huisartsen al genoeg handvatten om de patiënt anders te benaderen.
Validering en kennisdeling

Coöperatief kwaliteitsproject vermindert wachttijd ggz

De wachttijd tot de eerste afspraak bij een ggz-instelling nam met een kwart af en het aantal cliënten dat de eerste afspraak niet nakwam, is gedaald met ruim een derde. Deze forse verbeteringen zijn behaald nadat vijftien individuele publieke voorzieningen in de kinder-, volwassenen- en ouderenpsychiatrie die vallen onder de East London NHS Foundation (ELFT) binnen een gezamenlijk kwaliteitsproject aan hun lokale problemen gingen werken