Colofon

Qruxx is een platform van Bohn Stalfeu van Loghun (BSL).

Nieuwsberichten, artikelen en blogs zijn van harte welkom. U kunt die sturen naar maaike.zweers@bsl.nl

Tips voor artikelen

 • Hou uw verhaal beknopt. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig.
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen.
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
 • Vermijd management- en beleidsjargon.
 • Gebruik géén eigen pagina-opmaak.
 • Voeg zo veel mogelijk relevante links toe.

 

Tips voor blogs

 • De lengte van een blog  is variabel. Richtlijn qua lengte: 500 tot 600 woorden
 • Bij de weblog plaatst Qruxx een foto van de auteur plus en korte biografie
 • Een weblog kan een gedegen analyse of doorwrocht commentaar over een actuele kwestie zijn
 • De auteur schraagt een stellingname met stevige argumenten
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk
 • Gebruik korte en actieve zinnen
 • Een weblog is géén reclameverhaal

 

Nota Bene

 • De redactie kan koppen, tussenkoppen en het intro veranderen
 • De redactie kan ervoor kiezen een tekst in te korten
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur

Het Qruxx-team

Simon Broersma

Hoofdredacteur

simon.broersma@bsl.nl, tel. 030 638 3630

Maaike Zweers

Content Coördinator

maaike.zweers@bsl.nl, tel. 030 638 37 33

Ruud Koolen

Uitgever Qruxx
Ruud.koolen@bsl.nl, tel. 030 638 37 48