Colofon

Qruxx is een platform van Bohn Stalfeu van Loghun (BSL).

Nieuwsberichten, artikelen en blogs zijn van harte welkom. U kunt die sturen naar maaike.zweers@bsl.nl

Tips voor artikelen

 • Hou uw verhaal beknopt. Kom snel ter zake, de doelgroep is bekend met de ontwikkelingen dus algemene inleidingen zijn overbodig.
 • Wees kwistig met voorbeelden. Eén praktijkvoorbeeld maakt meer duidelijk dan vele theoretische zinnen.
 • Schrijf actieve zinnen. Dus niet: ‘Er wordt bezuinigd op…’, maar: ‘Het kabinet/de organisatie/X bezuinigt op…’
 • Vermijd management- en beleidsjargon.
 • Gebruik géén eigen pagina-opmaak.
 • Voeg zo veel mogelijk relevante links toe.

 

Tips voor blogs

 • De lengte van een blog  is variabel. Richtlijn qua lengte: 500 tot 600 woorden
 • Bij de weblog plaatst Qruxx een foto van de auteur plus en korte biografie
 • Een weblog kan een gedegen analyse of doorwrocht commentaar over een actuele kwestie zijn
 • De auteur schraagt een stellingname met stevige argumenten
 • Verzin een invalshoek; de boodschap moet in één zin te verwoorden zijn
 • Werk in alinea’s en gebruik tussenkopjes
 • Een voorbeeld maakt vaak sneller iets duidelijk
 • Gebruik korte en actieve zinnen
 • Een weblog is géén reclameverhaal

 

Nota Bene

 • De redactie kan koppen, tussenkoppen en het intro veranderen
 • De redactie kan ervoor kiezen een tekst in te korten
 • Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan de redactie
 • De redactie kan bijdragen weigeren of publicatie uitstellen
 • Eenmaal geaccepteerde artikelen kunnen niet teruggetrokken worden door de auteur

Het Qruxx-team

Uitgever en hoofdredacteur

Simon Broersma

simon.broersma@bsl.nl, tel. 030 638 3630

Redactie

Content Coördinator:
Maaike Zweers

maaike.zweers@bsl.nl, tel. 030 638 37 33

————————————————

Eindredactie
Jantine Albers
Berber Bast
Alie Zwart

Redactie

Carina van Aartsen
Samira Ahli
Frits Baltesen
Hester Hinloopen
Bart Kiers
Philip van de Poel
Thijs Rösken
Shannah Spoelstra
Sytse Wilman