Colofon

Qruxx is het kennisplatform over waardegedreven zorg van Bohn Stafleu van Loghun (BSL). Het wordt gemaakt door de redacties van Skipr en Zorgvisie.

Het Qruxx-team

Uitgever en hoofdredacteur

Simon Broersma

simon.broersma@bsl.nl, tel. 030 638 3630

Content Coördinator

Maaike Zweers

maaike.zweers@bsl.nl, tel. 030 638 37 33

De redactie

De redactie van Zorgmanagement (Skipr, Zorgvisie en Qruxx) bestaat uit:

Carina van Aartsen, Samira Ahli, Jantine Albers, Frits Baltesen, Berber Bast, Hester Hinloopen, Sterre ten Houte de Lange, Bart Kiers, Philip van de Poel, Sytse Wilman, Alie Zwart