Meten van uitkomsten en kosten

Effectiviteit van dure medicijnen in kaart met nieuwe DICA-registratie

Om de effectiviteit van dure geneesmiddelen in kaart te brengen, kunnen ziekenhuizen gebruik maken van de registratie ‘DICA geneesmiddelen’, die in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) tot stand is gekomen.

Het instrument moet geneesmiddelengebruik koppelen aan klinische uitkomsten en hierdoor de ‘waarde’ van dure geneesmiddelen vast te stellen in zowel klinische als economische zin, stelt DICA. Sinds de start in 2018 hebben zo’n twintig Nederlandse ziekenhuizen zich aangemeld, waaronder perifere, topklinische en academische ziekenhuizen, zo is in het Jaarrapport 2018 van DICA te lezen.

Zes aandoeningen

Voor zes aandoeningen zijn zogenoemde dynamische dashboards ontwikkeld om informatie bij elkaar te zetten. De aandoeningen zijn borstkanker, longkanker, melanoom, gynaecologische tumoren, darmkanker en reuma. In de dashboards staat informatie over de geneesmiddelenkeuze, duur, sequentie, dosering en stoppen/staken/opnieuw starten van de behandeling. Ook variatie in kosten en zorggebruik van patiënten en klinische uitkomsten afhankelijk van het ziektebeeld zijn meegenomen. De klinische registraties bevatten patiënt- en ziektekarakteristieken en klinische uitkomsten zoals respons, toxiciteit en mortaliteit.

Keuzehulp

“Door het slimmer gebruik maken van bestaande databronnen, krijgen artsen en apothekers meer informatie over de werkzaamheid van geneesmiddelen”, zo staat in het jaarrapport. “Dit kan in de praktijk als keuzehulp worden gebruikt om de juiste behandeling voor het individu te kiezen en hiermee shared-decision making met de patiënt te bevorderen. In 2019 worden drie spiegelbijeenkomsten georganiseerd met de deelnemende ziekenhuisapothekers en betrokken oncologen en andere medisch specialisten. Door gezamenlijk de data en verschillen te bediscussiëren, wordt getracht de systemische behandeling van diverse ziektebeelden te verbeteren.”

Reacties