Validering / kennisdeling

ROHA bundelt ervaringen met persoonsgerichte zorg

In 2016 startte de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA) met het project ‘van vinken naar vragen en luisteren’, waarbij de zorggroep in de regio Amsterdam van ketenzorg naar meer persoonsgerichte zorg wilde bewegen. De ervaringen zijn gebundeld in een boekje.

De ROHA  is in 2016 begonnen om persoonsgerichte zorg meer aandacht te geven in de ketenzorg. Inmiddels zijn honderd zorgverleners geschoold in de nieuwe visie. Om te zien wat het effect van deze trainingen is op zowel de ervaringen van de patiënten als van de zorgverleners, heeft de ROHA in 2017 onderzoek laten doen. Het resultaat hiervan is nu verschenen in het boekje Wie zal het een zorg zijn.

Inzicht in verwachtingen

Centraal in het onderzoek stonden twee vragen: hoe ervaren patiënten de nieuwe wijze van gespreksvoering en wat is het effect van de training op de manier van werken van de zorgverleners? De resultaten van de 25 interviews zijn ondergebracht in tien thema’s. Deze thema’s geven inzicht in de belevingswereld en verwachtingen van zowel patiënten als professionals.

Download het verslag

Reacties