Homepage ( vorige versie )

Thema KIZ: de balans tussen verantwoorden en verbeteren

Het is tijd voor een nieuwe balans tussen verantwoorden en verbeteren. Dit themanummer van KIZ geeft een voorzet.
0

Verbeterverhaal: peer support voor duurzame inzetbaarheid

Het hoort nu eenmaal bij je vak’, hoorde je nog niet zo lang geleden (en soms nog wel eens) zeggen, als een arts, aios of verpleegkundige geconfronteerd wer ...
0

Thema KIZ: de zorgprofessional van de toekomst

In dit themanummer doen we een poging om de moeilijk voorspelbare toekomst tóch te voorspellen. De redactie van KIZ vroeg zich af wat de rol van de professi ...
0

Bianca Buijck: ‘Financiering ketenzorg is te versnipperd’

De Rotterdam Stroke Service organiseert de zorg voor CVA-slachtoffers door de keten heen. Managing director Bianca Buijck: "De behandelingen moeten vanuit v ...
1

LAST-thermometer meet behoeften ouders zieke kinderen

Als een kind ziek is, staat dat vaak centraal. Hedy van Oers richtte zich in haar promotieonderzoek op het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van le ...
0

Nierschadepoli brengt waardegedreven zorg in praktijk

Het begon met dromen. Op de nierpoli van Amsterdam UMC, locatie VUmc, wilden medewerkers continu waarde toevoegen voor hun patiënten. Sinds 2017 wordt dat i ...
0